Hur städer planeras och utformas påverkar förutsättningarna att skapa goda livsmiljöer som har en positiv inverkan på människors livskvalitet samt känsla av delaktighet och omsorg om den fysiska miljön, framhåller regeringen i ett pressutskick.

– Vi måste se till att många krafter hjälps åt med att ta ansvar för och sköta om våra livsmiljöer. Det behövs fler verktyg som kan öka tryggheten och attraktiviteten såväl i bostadsområden som på andra platser och som kan bidra till en positiv utveckling i Sverige, kommenterar bostadsminister Andreas Carlson.

Ökad kunskap om planeringens betydelse för trygghet och brottsförebyggande arbete kan bidra till mer verkningsfulla åtgärder i den byggda miljön.

Föreslå åtgärder och insatser

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå samarbetsformer med gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och fastighetsägare för att bedriva långsiktigt förbättringsarbete i den byggda miljön
  • föreslå andra insatser som bidrar till ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder i den byggda miljön som ett sätt att lyfta utsatta områden
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Lyft fram platssamverkan

Sveriges Allmännytta har länge lyft fram platssamverkan som ett bra sätt att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden, inte minst genom fastighetsägarföreningar eller så kallade BID:s (Business Improvement Districts).

– Vi har också drivit att ett ramverk i form av en BID-lagstiftning skulle underlätta för fler att starta upp eller gå in i en sådan samverkan, säger Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

2021 tog Sveriges Allmännytta fram en vägledning om samverkan. Den innehåller några vanliga modeller och hur de kan fungera i praktiken.

Klar i januari

Utredarens uppdrag ska redovisas senast den 17 januari 2025.