2020 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om en ambition att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025.

För Poseidon innebär det ett utökat uppdrag med att skapa trygghet och framtidstro i fem områden: Backa, Biskopsgården, Frölunda Torg, Hjällbo och Lövgärdet.

– Vi har en tydlig koncerngemensam strategi för arbetet och har under 2021 genomfört insatser på bred front. Vi har trygghetssäkrat fastigheter och utökat vår närvaro genom egna trygghetsvärdar i alla områden, säger Lena Molund Tunborn, vd på Poseidon.

Systematisk samverkan

Utvecklingschefer och utvecklingsledare finns också på plats för att Poseidon ska kunna bedriva systematisk samverkan med andra lokala aktörer kring skola, fritid, jobb och hälsa.

– Som fastighetsägare kan vi göra stor skillnad, men vi kan aldrig nå hela vägen på egen hand. Breda och formaliserade former för samverkan kommer att vara avgörande för att lyckas, säger hon.

Rapporten, som ger konkreta exempel på vad arbetet innebär i praktiken och getts namnet ”Vi gör det här tillsammans”, kan laddas ned via länken nedan.