Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd om temperaturer inomhus – max 26 °C på sommar och max 24 °C på höst, vinter och vår. Temperaturer på höst, vinter och vår mäts som operativ temperatur eftersom inomhustemperaturen kan påverkas av kalla ytor. Under sommaren räcker det att mäta lufttemperaturen.

För känsliga grupper gäller riktvärdet för högsta lufttemperatur, 26 °C på sommar, under hela dygnet. Med känsliga grupper avses personer med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning samt äldre och små barn.

För friska personer kan det vara acceptabelt med en något högre temperatur dagtid, men temperaturen bör inte överskrida 26 °C nattetid.

Gäller från och med 15 maj

De nya riktlinjerna gäller från och med den 15 maj 2024.

– Höga temperaturer i våra lägenheter kommer att bli ett allt större problem i takt med att klimatet blir varmare. Den största utmaningen är att möta behoven hos sköra personer, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Hyresgästerna kan göra mycket själva för att skydda sig, exempelvis stänga fönster under den varmaste perioden för att inte släppa in värme, och att vädra på nätter. Sådana lösningar fungerar när vi har kortare värmeböljor, tipsar hon om.

– Fastighetsägaren har ett stort ansvar för inomhusmiljön, det ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll, att ha koll och göra åtgärder, fortsätter Patrizia Finessi. Vi har byggt för ett kallt klimat, och vi måste hitta långsiktiga lösningar, till exempel minska de hårdgjorda ytorna och öka grönskan på bostadsgårdar för att få mer skugga – öar på gården med lägre temperatur.