Bostad för alla

Att förebygga avhysningar, i dagligt tal vräkningar, är en väsentlig del av arbetet med att motverka hemlöshet. Allmännyttans bostadsföretag arbetar också i stor utsträckning med detta. Företagen bistår dessutom i ökande utsträckning med att erbjuda lägenheter där kommunen under en övergångsperiod har förstahandskontraktet. De större bostadsföretagen har i flera fall bosociala team som arbetar med olika typer av bosociala frågor och problem. På de mindre företagen finns en eller att par medarbetare som jobbar med dessa frågor som en del av sina arbetsuppgifter.

Bostadsföretagens aktiva arbete och personliga kontakter med hyresgäster som till exempel missar hyresinbetalningar kan vara avgörande för att bistå dessa personer och kanske förhindra en vräkning. Lika väsentligt är att det finns ett etablerat och kontinuerligt lokalt samarbete mellan bostadsföretagen och socialtjänsten om olika bosociala frågor.

 

Vad är hemlöshet?

Socialstyrelsens definition består av fyra olika kategorier:

 • Situation 1: akut hemlöshet
 • Situation 2: institutionsvistelse och stödboende
 • Situation 3: långsiktiga boendelösningar
 • Situation 4: eget ordnat kortsiktigt boende

Inom kategori tre ryms det ökande antalet kommunala kontrakten. Bör man kalla dem kommunala eller sociala? Ett svar kan vara att man kan behöva skilja på de situationer när en person behöver en bostad utan att ha andra problem och de situationer när någon får en försökslägenhet av bosociala skäl.

Budget och skuldrådgivning

Då och då kan hyresgäster behöva råd och praktiskt stöd i ekonomiska frågor.  För den som kommer efter med hyran är det extra viktigt att ta tag i situationen i tid. Och det finns god hjälp att få. Alla kommuner erbjuder nämligen kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Detta kan kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälpa till med

 • se över möjligheter att komma ikapp med obetald hyra och hitta rutiner så att hyran betalas i tid framöver
 • se över inkomster och utgifter
 • resonera om olika möjligheter att förbättra ekonomin
 • göra en budget
 • sammanställa skulder
 • förhandla om avbetalningsplaner
 • ansöka om skuldsanering

Samverkan bostadsföretag – kommun
Flera kommuner har utvecklat ett nära samarbete med bostadsbolagen så att de som kommer efter med hyran kontaktas och erbjuds tid på budget- och skuldrådgivningen. Det har lett till färre sena hyresbetalningar och färre avhysningar. Fundera gärna på hur du vill utveckla samarbetet med budget- och skuldrådgivningen på din ort, om ni inte redan har en fungerande samverkan.

Så når du kommunernas budget- och skuldrådgivare
Kontaktuppgifter till alla landets budget- och skuldrådgivningar finns på hallakonsument.se. Man kan förstås också kontakta kommunen direkt. Rådgivning kan ske via telefon, mejl eller personligt besök. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.

Kronofogdens metodstöd om att förebygga avhysningar

Kronofogden jobbar sen flera år aktivt med att förebygga avhysningar. Myndigheten har inom ramen för sin förebyggande verksamhet tagit fram ett nytt metodstöd om detta, klart i mars 2018.

Metodstödet innehåller flera exempel på rutiner och processbeskrivningar om hur kommuner och allmännyttor arbetar och samarbetar för att motverka avhysningar som främst beror på obetalda hyror.

Att bostadsföretagen har en egen policy och rutiner är en förutsättning för att etablera en lokal samverkan med kommunen; både socialtjänsten och verksamheten med budget- och skuldrådgivning.

Det främsta syftet med rapporten är att visa hur viktigt ett kontinuerligt lokalt samarbete är för att förebygga vräkningar. Statistik från Kronofogden och Socialstyrelsen visar antalet avhysningar har minskat starkt under senare år.

Sex hyresvärdar, alla är allmännyttiga bostadsföretag, beskriver själva hur de arbetar när hyresgäster har obetalda hyror och hur de samarbetar med kommunen. De sex företagen är AB Timråbo, Solatum Hus & Hem AB, AB Bostaden i Umeå, AB Väsbyhem, Bostads AB Mimer och MKB Fastighets AB.

Vad gör Sveriges Allmännytta?

Sveriges Allmännytta medverkar i samarbeten med Kronofogden, Konsumentverket och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Kronofogden har en förebyggande verksamhet, Konsumentverket arbetar bland annat med frågor om överskuldsättning och bistår kommunernas verksamhet med budget- och skuldrådgivning. SKR har perspektivet på kommunernas bostadsförsörjningsansvar och de omfattande verksamheterna med vård och omsorg inom landstingen och kommunerna.

Vi arrangerar träffar och utbildningar för medlemsföretagen om olika bosociala frågor som exempelvis psykisk ohälsa och om hur vräkningar kan förebyggas.

Vi ger också ut rapporter och vägledningar.