Varje år flyttar mellan 15 och 20 procent av hyresgästerna som bor i allmännyttan, vilket innebär att ett stort antal nya hyresavtal tecknas.

Uthyrningspolicy

Varje bostadsföretag har någon form av uthyrningspolicy. Den beskriver hur lediga lägenheter ska fördelas och vilka krav som är nödvändiga och rimliga att ställa på en hyresgäst när ett nytt hyresavtal tecknas. Policyn kan behöva ses över med jämna mellanrum och vägledningen som du som medlem kan ladda hem nedan är ett stöd vid en sådan översyn.

Vidare läsning

I den årliga marknadsrapporten Allmännyttans bostadssociala ansvar följer vi bland annat hur våra medlemmar arbetar med uthyrningskrav, förturshantering och vräkningsfrebyggande ansvar.

Vägledningen Ansvarsfull uthyrning av bostäder fokuserar på den ordinarie uthyrningsverksamheten, samarbetet med kommunen och hur den svarta bostadsmarknaden kan motarbetas. Den finns både som trycksak och att ladda ner som pdf, nedan.

Se även Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder som är en förenklad och branschgemensam vägledning som tagits fram gemensamt av Fastighetsägarna och oss på Sveriges Allmännytta. Den finns att ladda ned som pdf.