Badrummet viktigt för tillgängligheten

Badrummet är den kanske viktigaste platsen i bostaden för kunna bibehålla sin självständighet och integritet som äldre med funktionsnedsättningar. De allra flesta äldre personer kommer att fortsätta bo i det vanliga bostadsbeståndet. Trygghetsboende räknas till det vanliga beståndet och tillkommer ofta i samband med renoveringar.

Rapport om bättre funktionalitet i små badrum

Sveriges Allmännytta har medverkat i en förstudie ”Bättre funktionalitet i små badrum”. Arbetet fick stöd av Vinnova och avrapporterades 2014. Ladda ner pdf nedan.

Tillgänglighetsåtgärder i badrum i samband med stambyte

Exempel på åtgärder som görs i varierande utsträckning av medlemsföretagen, de tekniska och ekonomiska förutsättningarna varierar:

 • golvbrunnen placeras så att den kan användas för både badkar och dusch
 • förberedelse så att badkaret senare lätt kan tas bort och duschen användas istället
 • byter plats på handfat och toastol så att toastolen placeras närmast duschen
 • dusch med lättflyttat duschmunstycke väljs
 • badrumsgolvet nivåjusteras, så att insteget blir lågt
 • dörröppningen breddas
 • stödhandtag/handledare monteras så att man kan ta stöd överallt. Det finns produkter idag på marknaden som har denna funktion, till exempel handfat.
 • förberedelse för installation av handdusch vid toastolen
 • toastol med förberedelse för spol- och torkfunktion
 • väggarna förbereds för ändring av tvättställshöjd, montering av stödhandtag, armstöd och eventuell duschsits
 • ny golvbeläggning väljs med antihalk-funktion
 • ny belysning väljs som inte bländar ett åldrande öga

Gôrbra badrum i Göteborg

Gôrbra för äldre var ett omfattande utvecklingsarbete som Göteborgs Stad bedrev under 2010 – 2012. Det handlade om hur boendet för äldre kan utvecklas och hur stadens förvaltningar och bolag kan samverka för att ge bra förutsättningar för detta.

Rapporten Bra badrum ger ökat kvarboende – så gör du små badrum mer tillgängliga, som du hittar via länken nedan, visar hur utvecklingsarbetet i badrum bedrevs. Den innehåller också konkret information om tillgänglighetsåtgärder och produkter.