Efter 15 år inom polisen föreläser numera Lena Ljungdahl om risker, våld, hot, konflikthantering, systematiskt säkerhetsarbete, narkotika och pågående dödligt våld (PDV). Inom kort ska hon berätta om framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att hantera hot, våld och konflikter på Sveriges Allmännyttas trygghets- och säkerhetskonferens.

En vanlig fallgrop är att inte inse vad som håller på att hända i tillräckligt god tid.

– Det kan handla om att man inte har bestämt sig för var gränsen går eller vad man ska göra om någon kliver över den. Det är också vanligt att man har en övertro på hur bra man kommer att hantera sig själv, när man i själva verket bli ganska ”dum” vid stresspåslag, förklarar Lena Ljungdahl.

Vilka fel är det som man riskerar att göra då?

– Om du inte kan hantera dig själv så kommer du att få mycket svårt att påverka en situation eller någon annans beteende. Om du dessutom har dålig koll på vad du får, kan, bör och förväntas göra vid olika utmanande situationer så blir det ännu svårare.

Hur ska man göra för att undvika det?

– Man skaffar sig kunskap om allt från hot, våld och konflikt till de lagar, regler och rutiner som styr ens vardag. Sedan behöver du förståelse för de mekanismer som sker i kroppen och hjärnan vid konflikter. Till sist lutar man sig på sin mentala förberedelse och diverse tips och tricks!

Sådana tips och mycket annat berättar Lena Ljungdahl om på konferensen Trygghet och säkerhet i bostadsområden i Göteborg den 19–20 april (se nedan).