Gårdsten, som ligger norr om centrala Göteborg, flyttades redan 2019 bort från polisens lista över särskilt utsatta områden – och det nya kontoret är en del av Gårdstensbostäders vision för 2025 (se även länkar nedan).

Med sitt läge vid torget blir det nya kontoret en central mötesplats för alla, menar Jehan Mansour i bostadsbolagets tidning Gårdstensbladet:

– Vi får bland annat en stor utställningsyta som kan utnyttjas i olika sammanhang.

Utställningar, bomöten och aktiviteter

Utställningarna kan till exempel anordnas i samarbete med skola och föreningar. Därtill kan lokalerna användas till bomöten med hyresgästerna och andra aktiviteter.

Även arkitektbyrån Liljewall betonar att huset, som är 1 200 kvadratmeter stort, ska inspirera till möten:

Ambitionen var att skapa en plats som främjar närheten mellan de boende i Gårdsten och närheten till kontorets medarbetare.
Större delen av det nya kontorets fasader består av träpanel. Trä valdes för att det är ett hållbart material och förmedlar en känsla av värme. Invändigt har material och kulörer valts för att skapa en välkomnande miljö.