Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stockholmshem och Svenska Bostäder

Publicerat i maj 2022

Ljudstörarna är diskret utformade för att inte upptäckas, vilket var ett avgörande önskemål från Maria Deronius när hon hade kontakt med olika leverantörer.

– De måste se ut som fastighetsdetaljer, för det ska inte var uppenbart att det rör sig om ett larm.

Av det skälet ville Maria Deronius och Krister Bergh, som är säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder, inte heller visa bilder på ljudstörarna när de medverkade på Sveriges Allmännyttas konferens om trygghet och säkerhet i bostadsområden.

– Vi vill behålla det försprång som vi har mot buset. Vi måste ligga före, så att de inte riktigt vet vad vi håller på med, förklarade Maria Deronius.

Det var för att bli av med problem som skadegörelse, nedskräpning, övernattande hemlösa och ”trapphäng” som Svenska Bostäder och Stockholmshem började söka efter ett effektivt motmedel. Den nya tekniken visade sig sedan även vara effektiv mot grövre brottslighet, som exempelvis droghandel.

Dagliga förvaltningen är grunden

Både Krister Bergh och Maria Deronius underströk dock på konferensen att grunden för trygga bostadsområden läggs genom det dagliga förvaltningsarbetet för att hålla helt, rent och snyggt – kombinerat med rejält skalskydd, störningsjour, arbete mot olovlig andrahandsuthyrning och liknande. Därtill behövs olika former av sociala aktiviteter, fastighetsronderingar, trygghetsvandringar, väktare, nattvandrare med mera.

– Saknas den grunden är det svårt att bygga vidare med annat, framhöll Krister Bergh.

– Men när allt det här är på plats så kan man göra det där lilla extra – det göttiga, tillade Maria Deronius.

Ljudstörare gav omedelbar effekt

Och en framgångsrik del av detta göttiga är, åtminstone för Stockholmshems och Svenska Bostäders del, just ljudstörarna.

– De gav en omedelbar effekt, redan på ett par dagar. Vi trodde att det var för bra för att vara sant, berättade Maria Deronius.

Ljudstörarna fångar in mänskliga ljud – som tal, harklingar, skrapningar och fotsteg – och sätter efter en viss förinställd tid igång sitt avskräckande larm.

– Tiden bestäms utifrån analys av utrymmet och hur de som har rätt att vistas där ska kunna nyttja det. Man ska ju hinna säga hejdå till sina gäster, ordna med sina matkassar och så vidare, förklarade Krister Bergh.

Inga klagomål från hyresgästerna

Det fanns till en början en oro för att oljudet skulle tränga in i lägenheterna och störa hyresgästerna.

– Men vi har inte fått några sådana klagomål alls. De boende verkar bara ha upplevt att det blivit lugnt i husen, konstaterade Maria Deronius.

Dessutom ger ljudstörarna vanligtvis effekt redan efter ett par dagar, och när problemet inte längre finns utlöses ju inte heller ljudlarmet, påpekade Krister Bergh.

– Det gör att oljudet hörs under en väldigt kort period.

Samverkansmodellen Trygga trappan

På konferensen berättade de båda också om Trygga trappan, som är en samverkansmodell mellan fastighetsägare, polis och socialtjänst. Den började användas i Malmö för några år sedan, med syfte att motverka så kallat trapphäng med ungdomar.

En viktig del är att polisen kopplar trapphushänget till brottet olaga intrång, underströk Krister Bergh.

– Det gör det möjligt för polisen att bötfalla på plats, vilket verkligen ger effekt. För det gör ju ont om man får böter på kanske 1 500 kronor för att man har stått och hängt på en plats.

Genom samverkansmodellen kan framför allt minderåriga också få hjälp, betonade Maria Deronius.

– Polisen kan ju på det här sättet hitta ungdomar som är på glid och göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Påtagligt sänkta kostnader

Redan när Trygga trappan testades genom ett pilotprojekt i Stockholm kom resultatet snabbt och tydligt.

– Den polisiära närvaron gav galet bra effekt! Vi sänkte våra städkostnader, vi sänkte våra låskostnader och vi sänkte våra kostnader för skadegörelse, berättade Maria Deronius på konferensen.

– Vår förvaltning har berättat att städning, skadegörelse, nedskräpning med mera gått ner med cirka 30 procent sedan metoden infördes. Polisen upplever från sin sida att metoden är något av det effektivaste som de har arbetat med, eftersom den lett till substantiella beslag, inte bara i de utvalda fastigheterna utan i hela Stockholmsområdet, framhöll Krister Bergh.

Kort om ljudstörarna

  • Kräver inte tillstånd.
  • Kan placeras i trapphus, källare, vindar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen i fastigheterna.
  • Kan flyttas relativt enkelt (sätts upp med fyra skruvar och ansluts till ett eluttag).

Bild 1: Maria Deronius, säkerhetsschef på Stockholmshem. Foto: Stockholmshem
Bild 2: Krister Bergh, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder.
Bild 3, från vänster: Krister Bergh, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder, Maria Deronius, säkerhetsschef på Stockholmshem, Bengt Lind, förvaltningsexpert på Sveriges Allmännytta, och Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta, på Sveriges Allmännyttas konferens om trygghet och säkerhet i bostadsområden.

Goda exempel från Allmännyttan