Carin Götblad framhöll att brottsutvecklingen i landet är mycket allvarlig och oroande.

– Jag brukade förr alltid säga att tidningarna och media överdriver, men det säger jag inte längre. För de gör inte det. Vi hade 46 dödskjutningar förra året, och det finns ingenting som tyder på att det kommer att gå ner, sa hon i sitt öppningsanförande på konferensen.

– Vi griper människor och jobbar väldigt effektivt. Häktena är fulla och fängelserna är fulla. Men tillströmningen är så kraftig, det är fortfarande mycket lättare att begå brott i dagens samhälle än att utreda brott.

En stor del av gängskjutningarnas gärningsmän och brottsoffer bor eller har anknytning till särskilt utsatta bostadsområden, konstaterade Carin Götblad.

– Vi ser också att de här skjutningarna är väldigt oberäkneliga, känslostyrda och svåra att förutse. Det kan till exempel röra sig om hämnd och vedergällningar eller att man är oense om brottsvinster av olika slag.

Se hela presentationen från konferensen här:

För att vända brottsutvecklingen behövs – utöver polisarbete och skarpare lagar – långsiktiga förebyggande insatser från övriga samhället, däribland fastighetsägarna, menade Carin Götblad.

– Om övriga samhället flyttar fram positionerna när det gäller tillströmningen till kriminella gäng och öka föräldraansvaret – då kan vi ägna oss åt det som bara vi kan göra, det vill säga att gripa grovt kriminella och sätta dem bakom lås och bom.

Inte minst i utsatta områden skulle Carin Götblad vilja se en ny folkrörelse växa fram.

–  En folkrörelse där vi allihop går man ur huse och tar ansvar för att ta tillbaka gator och offentliga platser, och där vi tar tag i nackskinnet på ungar som bär sig illa åt. För det är faktiskt där det börjar.

Carin Götblad förespråkade även fler övervakningskameror.

– Det är något som medborgarna uppskattar och som vi från polisens sida har arbetat för i minst tio år. Det gör att man upplever trygghet i de här områdena, det minskar brottsligheten och det gör att vi kan gripa människor.

Välskötta områden och sommarjobb

Hon framhöll också att det är viktigt att fastighetsägarna håller rent, helt och snyggt i sina bostadsområden – och berömde de många bostadsbolag som anordnar sommarjobb för unga.

– Det är guld värt! Sysselsättning för de här unga så viktigt, och det är så mycket som man lär sig på ett sommarjobb. Jag hoppas att det smittar till många fler branscher.

Därtill lyfte hon fram satsningar på mötesplatser, musikfester, loppmarknader och liknande aktiviteter.

– Forskningen visar att det har en sammanhållande, positiv effekt och involverar människor, så att de själva får jobba för hur de vill ha det.

Särskilt viktigt är det att engagera föräldrar i olika projekt.

– Föräldrarna är ju ansvariga för sina barn och därför ska vi involvera dem i alla sammanhang, så att de får hjälpa till att sprida god moral och goda värderingar.

Barn som blir brottslingar

Många barn lever i hem som präglas av trångboddhet, svag ekonomi, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och andra svåra uppväxtförhållanden – och som i förlängningen kan leda till att barn själva blir brottslingar, underströk Carin Götblad.

– Idag när vi gör ingripanden hos familjer där det finns en farlig person så måste vi kolla om det finns barn där när vi brutit upp dörren – för det är vanligt att det finns både barn i familjen och kalasjnikover i garderoben.

Trångboddhet kan också göra att barn oftare vistas ute på offentliga platser, där kriminella personer kan locka och hota barnen att bli springpojkar.

– Men de allra flesta barn blir inte kriminella, underströk Carin Götblad och framhöll vikten av att omgivningen stöttar och ställer krav på familjer med problem – inte minst från skolans och socialtjänstens sida, och i ett tidigt skede.

Personal på bostadsbolag har inte någon anmälningsskyldighet på samma sätt som anställda på skolor och förskolor. Men Carin Götblad menade ändå att bostadsföretagens anställda ska göra orosanmälningar till socialtjänsten om de ser familjer och barn som verkar fara illa.

– Och gör det hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är jätteviktigt.

Partnerskap mot kriminalitet bland unga

Sveriges Allmännytta, Polisen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samarbetar genom ett partnerskap i syfte att förhindra att barn och unga begår brott. I partnerskapet ingår även de sex kommunerna Borlänge, Göteborg, Kramfors, Malmö, Stockholm och Växjö. Läs mer här