Rapporten om Förvaltarens sociala investeringar har skrivits av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark, som har över 30 års erfarenhet av socioekonomiska analyser och bokslut.

– På Förvaltaren vill vi vara med och visa vägen för hur vi helt kan ändra sättet som vi räknar på sociala investeringar. Det finns många långsiktiga vinster som vi inte tar hänsyn till när vi gör kalkyler idag och vi vill ta utvecklingen framåt, säger Petra Karlsson Ekström, vd på Förvaltaren.

I rapporten ges en överblick över både Förvaltarens reaktiva sociala insatser – som kameraövervakning, klottersanering, störningsjour och väktare – och proaktiva insatser, som träfflokaler, praktikplatser, sommarjobbare och samverkan med andra aktörer.

Mjuka värden och ekonomiska fördelar

Totalt rymmer översikten över femtio insatser, som givetvis kostar både pengar och arbetstid.

– Men de har också en intäktssida. Denna intäktssida handlar delvis om typiskt mjuka värden som trygghet, trivsel, förtroende och livskvalitet. Människor vill bo och leva i områden som är trygga och konfliktfria. Men intäktssidan är också ekonomisk på flera olika vis, betonar rapportförfattarna.

– Först och främst bidrar den till det allmännyttiga bostadsföretagets resultaträkning genom att kostnader för vandalism och skadegörelse minskar, samtidigt blir även hyresintäkterna mer säkra och stabila.

Höga avkastningstal

Den stora direkta fördelen på intäktssidan är dock värdeökningen i fastighetsbeståndet.

– Avkastningstalen för dessa investeringar är ofta överraskande höga och har på lång sikt stor betydelse för värdet på det fastighetsbestånd där investeringarna görs.

Det finns alltså, sammanfattar författarna, vid sidan av de mer mänskliga motiven, en direkt ekonomisk egennytta för ett fastighetsbolag att arbeta med sociala investeringar, oavsett om man är privat eller allmännyttig fastighetsägare.

Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark pekar också på ytterligare en lönsamhetsfaktor för allmännyttiga bostadsbolag.

– Om man via de sociala investeringarna minskar utanförskapet (människor in i arbete, friskare, mindre kriminella) leder detta indirekt till vinster för ett flertal samhällsaktörer. Inte minst bolagets ägare kommunen som via sin socialtjänstbudget eller i form av skatteintäkter får ett sorts osynligt koncernbidrag/ägarbidrag.

Hela rapporten, som har titeln ”Ringarna på vattnet – om vinsterna med att bryta ett utanförskap”, finns att läsa här