Initiativet till verktyget kom från Svenska Bostäder och det har utarbetats i samarbete med Familjebostäder i Göteborg, Familjebostäder i Stockholm, Helsingborgshem, Uppsalahem, Malmö universitet, Sveriges Allmännytta och konsultföretaget Ramboll.

Verktyget blev klart i början av året och inom kort anordnar Sveriges Allmännytta en kunskapsdag just om att mäta effekten av sociala insatser (läs mer nedan).

Utvärderingar och beslutsunderlag

Beräkningarna i verktyget kan användas för att utvärdera sociala insatser som bostadsbolag har gjort – och resultatet kan sedan utgöra beslutsunderlag inför kommande insatser.

Porträttbild på Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta– Jag upplever att intresset från våra medlemmar för att kunna räkna hem investeringar som görs även på det sociala hållbarhetsområdet har ökat de senaste åren, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

– Det finns därför en efterfrågan på enkla metoder och verktyg, och många sneglar på hur andra gör.

Rapporteringskraven inom området har också ökat, bland annat genom nya EU-direktiv, och i framtiden kommer förmodligen ännu fler företag att behöva räkna på det här, berättar Lena Liljendahl.

– Därför var det här ett intressant projekt för oss att vara med i, och nu vill vi sprida kunskapen vidare och även utforska om det finns andra och ännu bättre beräkningssätt, säger hon.

– Det verktyg som vi lanserade i våras är inte helt perfekt, men kanske något att börja med för den som vill mäta en specifik social insats och är beredd att lägga ner lite tid på det.

Visar på samhällsnytta

Beräkningar av det här slaget kan visa på den samhällsnytta som allmännyttiga bostadsbolag gör för sina ägare kommunerna, framhåller Lena Liljendahl.

– Det kan vara bra att ha siffror för att påvisa det och inte bara en känsla, konstaterar hon.