Placeholder

Innovationslabb ska få fler att göra mer mot segregation

Att lösa utmaningarna kring segregationen, där socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden skapar en negativ utveckling för hela samhället, ligger i både allmännyttans och andra samhällsaktörers intresse.

Det finns redan många framgångsrika verksamheter runt om i landet – och många aktörer, bland annat allmännyttiga bostadsbolag, vill göra ännu mer. För att komma i kapp med samhällsutvecklingen behöver volymen på dessa lyckosamma initiativ ökas, så att de blir ordinarie verksamhet på flera ställen.

Projektet stöds av Vinnova och involverar flera partners

Sveriges Allmännytta har fått finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att kunna bidra till detta. Stödet avser projektet Allmännyttans Innovationslabb, som innebär en unik möjlighet att ta tillvara på den kompetens, erfarenhet, vilja och engagemang som finns på många orter. Genom att utveckla dessa verksamheters potential, dokumentera all erfarenhet och sedan sprida den nationellt ska fler ges möjlighet att göra mer.

Förutom Sveriges Allmännytta, som tog initiativet till projektet, finns projektpartnerna Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping.

Två år och fyra innovationslabb

Projektet pågår under två år och under den tiden kommer fyra innovationslabb att genomföras runt om i Sverige. Där kommer de lokala metoderna, verktygen och modellerna – som fokuserar på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet – att testas och vidareutvecklas.