Placeholder

För att fler ska kunna göra mer mot segregation

Att lösa utmaningarna kring segregationen, där socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden skapar en negativ utveckling för hela samhället, ligger i både allmännyttans och andra samhällsaktörers intresse.

Det finns redan många framgångsrika verksamheter runt om i landet – och många aktörer, bland annat allmännyttiga bostadsbolag, vill göra ännu mer. För att komma i kapp med samhällsutvecklingen behöver volymen på dessa lyckosamma initiativ ökas, så att de blir ordinarie verksamhet på flera ställen.

Med stöd av Vinnova och med flera partner

Sveriges Allmännytta har fått finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att kunna bidra till detta. Stödet avser projektet Allmännyttans innovationslabb, som inneburit en unik möjlighet att ta tillvara på den kompetens, erfarenhet, vilja och engagemang som finns på många orter. Genom att utveckla dessa verksamheters potential, dokumentera erfarenheterna och sedan sprida dem nationellt ska fler ges möjlighet att göra mer.

Förutom Sveriges Allmännytta, som tog initiativet till projektet, finns projektpartnerna Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping.

Två år och fyra innovationslabb

Projektet har pågått under två år och under den tiden har fyra innovationslabb genomförts runt om i Sverige. Där har de lokala metoderna, verktygen och modellerna – som fokuserar på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet – testats och vidareutvecklats.

Projektet är nu avslutat, och resultatet kommer att spridas i Sveriges Allmännyttas olika kanaler. Redan nu finns möjlighet att ta del av projektets gemensamma dagbok, som utgör en omfattande dokumentation av innovationslabbens tvååriga resa. De 176 bildsatta inläggen bildar en innehållsrik kunskapsbank av erfarenheter, tankar, analyser, insikter och lärdomar.