Projektet i korthet

Inblandade bolag

Telge Bostäder, Fornhöjden IF

Publicerat i maj 2018

Ett exempel på hur den kärleksfulla strategin tar sig uttryck är Telge Bostäders samarbete med fotbollsklubben Fornhöjdens IF. Föreningen nattvandrar och arrangerar kvällsfotboll för unga i området Lina Hage i Södertälje. Ersättningen som Fornhöjdens IF får för sitt engagemang använder de till att arrangera aktiviteter för barn och ungdomar.

– Det har varit oroligt i Lina, det är en liten bortglömd stadsdel som haft problem med skadegörelse. Det har varit bilbränder och mycket mopedåkning och så. Ungdomarna uttryckte frustration och även de vuxna tyckte att ”inget händer”, berättar Martin Kesenci.

Han har arbetat 15 år inom Södertälje kommun, bland annat som föreståndare på fritidsgården i Fornhöjden, men sedan mars 2018 är Martin Kesencis uppgift att lyfta Telge Bostäders områden.

– Jag har ett försprång i och med mitt nätverk, med många att vända mig till. Jag älskade mitt jobb på fritidsgården, men jag vill ha hela Södertälje nu! skojar han och skrattar. Men blir snabbt allvarlig igen.

– Lokalkännedom tar tid. Jag har under åren haft kontakt med många poliser, fältarbetare och olika tjänstemän. Det svåra är att en del personer byter distrikt och uppgifter och då får man börja om igen och hitta nya vägar.

Nattvandring och kvällsfotboll

Initiativet i Lina Hage handlar om att öka tryggheten i området, att involvera och bygga relationer med de boende.

Nattvandringen har pågått i cirka två år på fredag- och lördagskvällar från klockan 22 till 02. På skollov och högtider kan nattvandrarna kallas ut som förstärkning i området om det är stökigt. Totalt är de femton stycken, varav fyra per pass som vandrar i Lina Hage respektive Fornhöjden.

– Nattvandrarna upplevs av många som områdets hjältar för att de ställer upp. Jag tror att det är därför det är lättare att öppna sig för nattvandrarna och berätta sådant man inte skulle säga till polisen eller fältarbetarna, resonerar Martin Kesenci.

Han återkommer till vikten av lokalkännedom, alla nattvandrarna bor där de själva vandrar. De blir förebilder i sina kvarter och är jätteviktiga personer att kunna lita på. Och som Martin Kesenci sätter sin tillit till. Han understryker också noga att det här är personer som ska belönas och visas mycket uppskattning. Telge Bostäder bjuder till exempel nattvandrarna på båtresa och logi på Gotland för några dagars sommarsemester som tack.

Gymnastiksalen i Lina Hage hyr Telge Bostäder på fredagskvällar. Mellan klockan 18 och 22 har Fornhöjdens IF hand om kvällsfotbollen där. En öppen verksamhet som lockar unga mellan 15 och 20 år.

– Vi informerar i skolorna om fotbollen i Linahallen och att det bara är att komma. Det är ett bra sätt att sysselsätta ungdomarna, de ska känna att de har någonstans att ta vägen, säger Martin Kesenci.

Lås upp och tänd lyset

Han uppfattar att den sociala oron i Lina Hage har minskat, vilket bland annat visat sig genom att skadegörelsen har minskat.

– Först och främst: om förändring ska ske måste kraften komma inifrån området. Vi som arbetar med de här frågorna måste hänga med i tiden, lyssna och tänka annorlunda om vi vill ha bättre bostadsområden, säger Martin Kesenci och fortsätter:

– Vi behöver låsa upp och tända lyset så att säga, det finns ytor och möjligheter om vi bara ser oss omkring.

Martin Kesencis råd:

  • Hör er för i området, samla information. Vad vill de unga? Vad vill de vuxna? Vad säger
    pensionärerna? Vad säger gruppen unga vuxna?
  •  Hitta hjärtat i området, var sitter det, vad finns där?
  •  Hitta eldsjälarna, lyssna!
  • Få till ett möte med olika intressenter, knyt an och fortsätt sakta men säkert att bygga på med workshops eller liknande. Hitta områden att samverka på.
  • Sätt upp en plan med tydliga mål.
  • Belöna dem som engagerar sig, visa uppskattning!

Telge Bostäder, grundat 1948, är Södertäljes största bostadsföretag och äger och förvaltar cirka 9 100 bostäder, varav 650 radhus, i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.