Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stångåstaden i Linköping

Publicerat i maj 2017

Inkluderande kommunikation handlar om att öppna informationskanalerna för alla och stoppa fördomsspridning – både kring kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och annat.

I Stångåstadens handbok finns därför riktlinjer och checklistor för både bilder, texter, hemsidor, grafisk formgivning, möten och filmer.

– Vi har fått helt nya ögon på det här. Nu hoppas jag att många av dem som tidigare inte kände igen sig i vår reklam känner igen sig oftare, säger marknadschef Marie Aktö.

– Men vi gör inte det här bara för att vara snälla, utan främst för affärsnyttans skull. Bättre information kan göra att fler hyresgäster kommer till informationsmöten, att fler engagerar sig i grannsamverkan, att fler sorterar avfall, att fler blir nöjdare, bor kvar längre och så vidare. Och det kan också höja stoltheten hos medarbetarna.

Viktigt välja rätt bilder

Bildvalet har stor betydelse.

– Det handlar egentligen inte om att ta bort dem som ofta syns i marknadsföring och reklam, utan att lägga till dem som sällan syns. Det är dem vi måste jobba med att få fram, och tänka på vilka roller de får ta, säger Marie Aktö.

Egna fotomodeller

Stångåstadens lösning blev att söka fotomodeller bland Linköpingsborna. Över 200 personer ville ställa upp, 23 valdes ut i första omgången.

– Det var helt underbart härliga personer som sökte, och de gav så bra motiveringar. Någon skrev att hon aldrig brukade känna igen sig i reklam, en tonåring skrev att det var viktigt att få vara som man är, ett hbtq-par ville dela med sig av sin lycka och så vidare.

8 tips från Stångåstaden för att bjuda in fler:

  • Låt ett barn läsa. Om tio-tolvåringar förklarar vad de inte förstår, och texterna skrivs om utefter det, blir de lättare att läsa för alla.
  • Använd tydliga rubriker. Beskrivande rubriker och underrubriker gör texten mer begriplig och överskådlig. Ingresser hjälper också läsaren att avgöra om texten är av intresse.
  • Var inte rädd att styra bilder. Risken är annars att de som fotograferas poserar som de tror förväntas av dem.
    Undvik onödiga talesätt. Exempel på formuleringar som kan missförstås eller vara svåra att förstå: ta en bensträckare, sova på saken, först till kvarn.
  • Låt hemsidan vara lugn. Rörelser, filmer, blink och många kraftiga färger gör webbsidor svårare att ta till sig för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
  • Använd inte ord som du är osäker på. Om du tror att ett ord kan vara nedsättande, använd ett annat.
  • Planera för tillgängliga möten. Se till att det finns hörselslinga, mikrofon, ramper, hiss m m. Undersök om det behövs tolk.
  • Dra inte förhastade slutsatser. Förutsätt inte att en person har en intellektuell funktionsnedsättning bara för att hen har ett visst utseende.

Detta är några exempel från Stångåstadens handbok Kommunikation för alla, som utarbetats i samarbete med experter från bland annat Funka, Rättviseförmedlingen och RFSL.

 

Läs även om hur Kristianstadsbyggen gör för att inkludera fler i kommunikationen här