Projektet i korthet

Inblandade bolag

Västerviks Bostads AB

Publicerat i december 2022

Kvalitetsutmärkelsen har sedan 1992 delats ut till såväl privata som offentliga organisationer och företag som ”långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång”,

”Engagerat inkluderande ledarskap”

Domarkommitténs motivering till årets utmärkelse lyder:

Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt.

Västerviks Bostads AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Västerviks Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022. 

”Fantastiskt att utses till föredöme”

– Jag känner mig oerhört glad och stolt idag! Under drygt 20 år har vi arbetat engagerat med vårt kvalitetsarbete, för att de som hyr av oss ska trivas och känna trygghet, säger Sven-Åke Lindberg i en kommentar på SIQ:s webbplats.

– Nyckeln till vår framgång är motiverade medarbetare som utför sina uppgifter med ansvar och självförtroende. Som visar engagemang att vilja göra det lilla extra för våra kunder och som känner arbetsglädje när de går till jobbet. Vi visar bestående höga resultat i verksamheten, för kommunen och för Västerviksborna. Att Västerviks Bostads AB utses till föredöme och erhåller utmärkelsen Svensk Kvalitet känns fantastiskt för mig.