Projektet i korthet

Inblandade bolag

Uppsalahem

Publicerat i november 2018

 

En våg av pensionsavgångar är i antågande inom fastighetsbranschen. Ett sätt att säkra föryngringen är att anställa så kallade traineer. Uppsalahem har gjort det i stor skala – över 30 personer har varit ”akademikerlärlingar” genom åren.

– Grundidén är att man tar in någon som är nyexad från en högskoleutbildning, och som har mycket vilja och engagemang att lära sig mer om fastighetsbranschen, säger Cajsa Ahlström.

Själv är hon numera är fast anställd på Uppsalahem som HR-generalist, med just personalutvecklingsfrågor på sitt bord.

Skräddarsyr tjänster

På Uppsalahem visstidstidsanställs traineerna – och får sedan söka tjänster internt.

– Vi vill inte stöpa personerna i en form, utan traineerna ska under året ha möjlighet att ta reda på vad de vill jobba med. Uppsalahem är ju så stort att vi har råd att skräddarsy en tjänst för att kunna behålla en person, säger Cajsa Ahlström.

Examen från New York

Beatrice Nordling var trainee på Uppsalahem fram till i våras. Hon hade utbildat sig till nationalekonom i New York och arbetat några år när hon tipsades om traineeprogrammet av sin syster, som själv tidigare varit trainee på bostadsbolaget.

Cajsa Ahlström kände direkt att Beatrice Nordling passade som trainee.

– Det var jättemånga som sökte, men vi kände inte riktigt att de andra kunde lyfta oss. Man ska sticka ut ur mängden för att få jobbet som trainee hos oss. Rollen passar inte alla, och det är vi tydliga med. Gillar man att ta ansvar och är hungrig på att lära sig saker – då ska man söka sig till oss.

Strategiska beslut

Det håller Beatrice Nordling med om – även om hon vill kalla det chanser i stället för ansvar.

– Till exempel har jag fått chans att vara med i strategiska beslut och bereda ärenden ända upp i styrelsen. Det har varit väldigt värdefullt, säger hon.

Cajsa Ahlström menar att Beatrice Nordling har en särskild förmåga att se på bostadsbolagets verksamhet ”utifrån den stora världen”.

– Beatrice är helt vansinnigt bra på att lyfta frågor till en högre nivå, till ett strategiskt plan. Till exempel när det gäller jämställdhet. Uppsalahem gör redan en massa bra saker, som till exempel lönekartläggningar. Vi jobbar både med de här frågorna internt och externt, bland annat med att titta på hur vi kan ha en jämställd dialog med de över 30 000 Uppsalabor som är kunder hos oss.

Business och samhällsnytta

Beatrice Nordling uppskattar att ha just allmännyttan som sin arbetsgivare.

– Vi jobbar ju enligt marknadsekonomiska principer, för en kund och för att skapa vinst och värde – men den vinst som vi skapar återförs ju till samhället. Det är det som är så inspirerande. Business och samhällsnytta kombinerat, säger hon.

– Jag tänkte länge att jag skulle jobba med internationell utveckling. Men när jag gjorde praktik på FN kände jag att det blev mycket att bara sitta och vända papper. Allt var så långt borta. I allmännyttan märker man att det blir konkret förändring här och nu, för människor i min närhet.

Fast anställd utvecklare

Sedan i höstas är Beatrice Nordling fast anställd och driver olika utvecklingsprojekt inom Uppsalahem, varav jämställdhetsfrågorna är en del. Marknadsanalyser av bostadsbehov och efterfrågan är en annan del, liksom att skriva affärsplan och årsredovisning.

Hon har fortfarande kontakt med sin traineegrupp, som bland annat genom en återträff.

– Vi jobbar med så många olika frågor och har så olika perspektiv. Någon jobbar med ekonomi, någon annan jobbar med förvaltning, en tredje är byggprojektledare. Det är det som är så kul.

Förståelse för verksamheten

Cajsa Ahlström håller med.

– Man får en väldigt stor förståelse för vad man gör på olika avdelningar i företaget. Utan traineeprogrammet hade jag inte vetat det. Det var nästan det bästa med hela det året. Man får en större förståelse för hur saker hänger ihop, säger hon.

– Sedan är man olika till personligheten också. Vad man brinner för och vad man är intresserad av. Det är nästan än viktigare än att det finns olika yrkesgrupper bland deltagarna, menar Beatrice Nordling.

”Vi gör det för branschen”

I genomsnitt har Uppsalahems traineer stannat på bolaget i fem år.

– Och alla är fortfarande kvar inom fastighetsbranschen. Vi ser det inte som vi rekryterar till oss själva, utan det här är något vi gör för branschen. Om fler bolag hade gjort liknande satsningar skulle vi inte haft så mycket problem med kompetensförsörjningen. Om tio år har vi väldigt många som år i pension, och därför behöver vi få in bra chefer och ledare redan nu, säger Cajsa Ahlström.

Ny kompetens

Hon tycker att traineeprogrammet är en billig investering.

– Man får ut mer av en trainee än vad man får av en vanlig medarbetare. Man får in unga duktiga människor, med ny kompetens och helhetsperspektiv.

Beatrice Nordling understryker att traineeanställningar signalerar att företaget satsar – både på traineerna och på det egna företagets utveckling.

– Därför får man människor som är väldigt drivna, initiativrika och vill framåt. Människor som vill något mer än att bara gå till jobbet.

Tid och kraft

Cajsa Ahlström understryker dock att företaget måste berett att lägga tid och kraft på sina traineer.

– De chefer som har traineer måste veta hur man behåller en person. Man måste mata den personen med väldigt mycket utvecklande uppgifter, annars funkar det inte.

 

Uppsalahem i korthet

Antal lägenheter: 16 700 (varav 3 916 för studenter)

Antal lokaler: 1 660

Anställda: 265 personer (142 tjänstemän och 123 fastighetsarbetare)

 

Läs mer om Allmännyttans traineeprogram 

Läs mer om Gotlandshems erfarenheter av traineeprogrammet