Våren 2017 samlade Sveriges Allmännytta en erfaren och engagerad grupp vdar från medlemsföretag från olika delar av landet i ett integrationsråd. Rådet hade i uppgift att komma med idéer om konkreta åtgärder som kan röja hinder för integration.

Det resulterade i 23 konkreta idéer för bättre integration. Idéerna handlar till exempel om hur hyresmarknaden kan bli mer tillgänglig för nyanlända men också om begränsningar av antalet boende i en lägenhet och åtgärder som kan stävja illegal handel med kontrakt.

Några av idéerna från integrationsrådet:

  • Förändra lagen om eget boende
  • Begränsa antal boende per lägenhet
  • Lotta ut kontrakt på hyreslägenheter
  • Ta bort eller sänk inkomstkraven
  • Bygg mer blandat
  • Begränsa bytesrätten
  • Rekrytera fler med invandrarbakgrund
  • Ställ sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Läs mer om integrationsrådet och ladda ned hela rapporten nedan. Eller beställ en utskrift via webbshopen.

bild på trycksakens framsida