Att främja integration

Under 2016 hjälpte integrationsexperterna Dan Gaversjö (fd Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg) och Anna Heide (fd MKB Fastighets AB i Malmö) oss på Sveriges Allmännytta att besöka ett 40-tal kommuner. Uppdraget var att kartlägga konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra aktörer att förbättra integrationen av nyanlända. Resultatet presenterades i rapporten Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar.

Bostäder-arbete-skola

Att agera utifrån helheten bostäder-arbete-skola är vitalt för en god etablering, liksom vardagsnära arbete, uthållighet och innovativa samarbeten mellan bostadsföretag och andra aktörer. I rapporten finns rikt med konkreta exempel på hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar tillsammans med andra i lokalsamhället för att stärka integrationen.

Några exempel:

  • Oskarshamn: Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Lernia, kommunen och Scania. Skräddarsydd utbildning för nyanlända, inklusive yrkessvenska och anställning hos Lernia. Efter sex månader övergår det till fast anställning hos Scania. Allmännyttiga Byggebo bidrar med lägenheter med näringslivsförtur.
  • Östersund: Allmännyttan driver Innanförskapsakademin, ett utvecklingsprogram för unga och nyanlända. Arbetsplatsförlagd praktik på bland annat Östersundshem och föreläsningar om entreprenörskap och svensk arbetsmarknad.
  • Malmö: MKB Fastighets AB finansierar läxhjälp i en skola i Rosengård. De som fullföljt läxhjälpen och höjt sina betyg har erbjudits sommarjobb i bolaget.
  • Borlänge: Bo-skolor och sommaraktiviteter i Stora Tunabyggens regi. Bolaget samarbetar med polisen och i vissa områden har man byggt studentbostäder, startat vandrarhem och 55-plusboende för att förändra rörelsemönstret och öka tryggheten. Företaget ställer även sociala krav i vissa upphandlingar.

Integrationsråd

Kartläggningen visar hur viktiga de allmännyttiga bostadsföretagen är. Därför växlar Sveriges Allmännytta upp arbetet med integrationsfrågorna. Nästa steg? Ett integrationsråd som stöttar våra medlemsföretag och även samarbetar med andra aktörer i samhället.