Projektet i korthet

Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

För den som är ny på en ort är det viktigt att ha ett nätverk, både för att kunna få ett jobb och känna sig hemma. Med stöd från Allmännyttans Innovationslabb vill BIS därför experimentera fram metoder för att skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare – och därigenom bygga broar mellan olika grupper i samhället. Ett annat syfte är att öka förståelsen mellan människor och på det sättet undvika konflikter, tack vare de personliga relationerna mellan olika individer.

Ett av spåren på BIS, som öppnade portarna i september, är en samordning av de olika typer av aktiviteter som finns för dem som är nya i Boden. Ett steg är inrättandet av en gemensam aktivitetskalender, som visar allt som händer på BIS och även utanför BIS lokaler. Målgruppen för kalendern är de som är nya i Boden.

Under tiden som labbet pågår kommer flera olika indikatorer att följas, nämligen:

  • Deltagarnas framtidstro kopplat till deras liv och arbetssituation i Boden
  • Antalet nya kontakter bland etablerade och icke-etablerade Bodensare
  • Antalet samarbetspartners som aktivt deltar BIS verksamhet

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i Boden

10 juni 2019: Nu undervisar Amri själv i datakunskap

20 maj 2019: Föreningsliv kan bidra till välmående, hälsa, gemenskap och tillhörighet

29 april 2019: Vilken resa vi gör!

8 april 2019: Uganda, Tanzania, Kongo och Sverige bakar tillsammans

2 april 2019: Svenskundervisning öppnar vägar vidare

28 februari 2019: Utbildning för analfabeter möter stort behov

29 januari 2019: Tillsammans hittar vi lösningarna

17 januari 2019: Socialtjänstens föräldracafé flyttar in

20 december 2018: Viktigast av allt: Säkerhet, fred och att inte bli dödad

13 december 2018: Bron byggs från två håll

7 december 2018: Fika med konst på bordet

12 november 2018: Allmännyttiga familjen i samma båt ger ny vind i seglet

2 november 2018: Världskarta som förenar

25 oktober 2018: Första stegen tagna – nu kör vi!

5 oktober 2018: Boden, Integration och Samverkan = BIS

27 augusti 2018: De banar väg för nya Bodensare

26 augusti 2018: Mot innovationslabbet i Boden