Projektet i korthet

Inblandade bolag

Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget i Göteborg, Göteborgs stad

Genom att bli ett innovationslabb har Vårt Rannebergen möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området. Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

Utmaningen som innovationslabbet vill hitta lösningar på handlar om att det saknas möjligheter för meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rannebergen. Det finns gott om lokaler, men de står tomma och nyttjas inte.

Nu vill labbet – genom att mobilisera de boende och även andra aktörer, som exempelvis föreningslivet – starta aktiviteter för ungdomar.

En katalysator i detta arbete är en mötesplats, som partnerskapet har öppnat i Rannebergens centrum. Där har man startat öppna kafékvällar för att samla människor och diskutera olika frågor som är intressanta för de boende. Tanken är också att knyta kontakt med drivande, framför allt yngre, personer.

Målet för innovationslabbet är att

  • öka nyttjandegraden av områdets lokaler och mötesplatser
  • öka antal aktiviteter riktade till ungdomar och
  • öka känslan hos ungdomar att området har något att erbjuda för dem

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet. Läs mer om de tre andra labben här

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i Rannebergen

28 maj 2019: Hans budskap: Det är aldrig kört

27 maj 2019: ”Vi vill förändra på våran ort!”

21 mars 2019: Pussel av engagemang som ständigt ändrar form

21 mars 2019: Nu börjar Rannebergen-modellen ta form

22 februari 2019: Mataffär ska det bli – om de boende får bestämma!

14 februari 2019: Vi vill skapa tillit och samarbete

16 december 2018: De feriejobbar för att förbättra sitt område

23 oktober 2018: Många tankar under första kafékvällen

3 oktober 2018: Finnes: lokaler. Sökes: aktörer

10 september 2018: De boende i Rannebergen vill ha ett mer levande centrum