Bland de närmare 200 bostadsföretag som har svarat på enkäten medverkar 88 procent i samverkan för att öka trygghet och förebygga brott. Samverkan sker oftast tillsammans med polisen och kommunernas förvaltningar, framför allt socialtjänsten. Det är också vanligt att samverka med andra fastighetsägare, lokala brottsförebyggande råd och Hyresgästföreningen.

Porträttbild på Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta

– För att komma åt komplexa samhällsutmaningar så krävs samverkan mellan flera aktörer. Det är inte alltid lätt, men det verkar vara den enda möjliga vägen framåt, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta och författare till vägledningen Samverkan i bostadsområden.

– När vi går samman med andra öppnar vi för fler perspektiv, får mer kraft och finner nya lösningar. Tillsammans kan vi göra mer än var och en för sig.

Möten med polisen och kommunen

Ett flertal av företagen i enkäten deltar i samverkansformen EST (effektiv samordning för trygghet). Den innebär att så kallade avvikelser, som till exempel skadegörelse eller misstänkt droghandel, rapporteras in i ett system. Lägesbilden analyseras sedan på regelbundna möten tillsammans med exempelvis polisen och kommunen.

– Det gäller självklart att välja den samverkansform som passar bäst lokalt, i just det område där man vill vända den negativa utvecklingen, säger Lena Liljendahl.

Många konkreta åtgärder

Porträttbild på Åsa Schelin

Bostadsbolagen ger i enkäten även många exempel på konkreta insatser och åtgärder: trygghetsvandringar, ronderingar, närvarosensorer i allmänna utrymmen, ordningsvakter, natt- och kvällsvandringar, aktiviteter för barn och unga, gårdsträffar, trygghetsjour och mycket annat.

– Med gemensamma krafter kan vi vända negativa spiraler i våra bostadsområden till framtidstro. Alla behöver ju få känna trygghet där de bor, säger Åsa Schelin.