Den nya fastighetsägarföreningen i Linköping ska stötta och driva initiativ som leder till att människor trivs och känner sig trygga i stadsdelen Berga. Det kan handla om allt från att skapa mötesplatser och fritidssysselsättning till att föreslå och verka för detaljplaneändringar som gagnar stadsdelen.

– Vi vet att vi som fastighetsägare spelar en viktig roll för områdets utveckling. Vi finns närvarande, vi känner våra hyresgäster och deras behov och vi vill alla spela en aktiv roll i att utveckla området i positiv riktning, säger Mia Powalko, stadsdelsutvecklare i Berga och ordförande i fastighetsägarföreningen under det första året.

Hon framhåller att fastighetsägarna redan i dag arbetar tätt tillsammans i många frågor.

– Men genom att öka och formalisera samarbetet ytterligare hoppas vi få ännu större genomslagskraft för de satsningar vi gör, säger Mia Powalko.

Bra sätt att lyfta ett område

Samverkan mellan flera olika fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar blir allt vanligare i Sverige.

– En sådan här samverkan kan vara ett bra sätt att försöka komma åt otrygghet och lyfta ett område, även om det tar tid. Det är ett lovvärt initiativ som visar på fastighetsägarnas vilja att ta ansvar, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

Utöver Stångåstaden ingår Heimstaden, HSB, Lejonfastigheter och Ica Fastigheter i den nya fastighetsägarföreningen i Linköping. Föreningen kommer ha särskilt fokus på frågor som ligger utanför respektive organisations ordinarie förvaltning.

– Själva samverkansformen kommer säkerligen att ge flera vinster och positiva bieffekter, menar Lena Liljendahl.

Ska vara en tydlig aktör

Visionen för fastighetsägarföreningen är att Berga ska vara en trivsam och inspirerande livsmiljö för alla åldrar. För att nå dit ska föreningen lägga fokus på att:

  • vara en tydlig och stabil aktör i Berga och verka för en högre sysselsättnings- och utbildningsgrad
  • skapa en meningsfull fritid för både barn, ungdomar och vuxna
  • säkerställa att nya initiativ ingår i ett helhetstänk för stadsdelen
  • påverka utvecklingen av infrastrukturella initiativ
  • säkerställa en positiv utveckling för Berga som stadsdel och för boende och verksamma i stadsdelen genom goda samarbeten med andra viktiga aktörer.

Berättar om arbetsmetoder

Under Sveriges Allmännyttas utbildning i stadsdelsutveckling ingår bland annat ett besök i Linköping, då Stångåstadens stadsdelsutvecklare berättar om sina arbetsmetoder och visar runt i stadsdelarna Berga och Skäggetorp.

En annan modul i utbildningen handlar specifikt om partnerskap och samverkansavtal, med besök på olika platser i Norrköping (mer om utbildningen nedan).

Många namn och modeller

Samverkan mellan fastighetsägare och andra aktörer kan ske i olika former och enligt olika modeller och benämns då lite olika. Tre vanliga samverkansmodeller är idéburet offentligt partnerskap (IOP), effektiv samordning för trygghet (EST) och Business Improvement Districts (BID).

Den som vill veta lite mer om vad modellerna innebär kan ladda ned Sveriges Allmännyttas vägledning om samverkan i bostadsområden. Här finns också en checklista med tips för företag som vill starta en organiserad samverkan (se nedan).