Polisen påpekar med anledning av lägesbilden att den öppna narkotikahandeln finns kvar men att den har minskat i synlighet i de utsatta områdena. Detta bedöms bero på ökad kamerabevakning och förändrade tillvägagångssätt med ett större inslag av exempelvis digitala kontakter. Ett genomgående mönster som också framhålls i rapporten är att polisens möjligheter att verka i områdena ytterligare har förbättrats sedan den förra lägesbilden. 

Biskopsgården i Göteborg och Gottsunda i Uppsala är exempel på bostadsområden där situationen har förbättrats.  

– Här vet vi att våra medlemmar arbetar hårt varje dag för att förebygga och motverka kriminalitet och otrygghet. I dessa områden görs ofta särskilda satsningar i förvaltningen för att åtgärda skadegörelse och hålla rent och snyggt. Det är även vanligt med ett utökat samarbete mellan polis och bostadsbolag, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta. 

De allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg skriver i ett pressmeddelande att den senaste rapporten från polisen innebär att antalet göteborgare som bor i ett särskilt utsatt område nu har halverats på fyra år.  

– Att ännu ett område avförs från den högsta nivån på polisens lista är framför allt mycket glädjande för de som bor i Biskopsgården men också betydelsefullt för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen. 

Uppsalahem beskriver på sin hemsida vilka särskilda åtgärder de gör i Gottsunda för att öka tryggheten. De lyfter till exempel fram en platssamverkan där bostadsbolaget tillsammans med andra fastighetsägare och kommunen kan koordinera resurser och insatser i området. De nämner även en mötesplats för barn och unga som har öppet varje söndag året om samt alla skollov.  

Följande åtgärder tas också upp som viktiga i samband med den positiva förflyttningen:     

  • Områdesvärdar – jobbar kvällar och helger i syfte att öka tryggheten och bidra med närvaro. De har blivit populära bland hyresgästerna och hjälper till att synas när övriga personal inte är på plats.   
  • Trygghetsvandringar – med boende i området, representanter från Hyresgästföreningen, personal från Uppsalahem, andra fastighetsägare, Uppsala kommun och Polisen. Trygghetsvandringarna resulterar i åtgärdslistor som används för att förbättra skötseln av den yttre miljön i området.  
  • EST – Effektiv samordning för trygghet. Uppsala kommun driver ett gemensamt verktyg för att samla information, skapa gemensamma lägesbilder och föreslå insatser med syfte att minska och förebygga otrygghet. Uppsalahem medverkar i EST tillsammans med olika delar av kommunen och Polisen.  
  • Förbättrad utemiljö – upprustad basketplan, iordningställande av en mulitsportplan, bouleplan och grillplats samt projektet från p-plats till samlingsplats. 

Läs även:

Färre utsatta områden men hög problemnivå | Polismyndigheten (polisen.se) 

Antalet göteborgare som bor i ett särskilt utsatt område har halverats på fyra år | Framtidenkoncernen (mynewsdesk.com) 

Nu flyttas Gottsunda ned från polisens lista över särskilt utsatt område (uppsalahem.se) 

Edsberg i Sollentuna klassas inte längre som ett utsatt område – Sollentunahem 

Biskopsgårdens förflyttning inspirerar | Bostadsbolaget (mynewsdesk.com) 

Trygghetsåtgärder i Hagalund (signalisten.se)