Broschyrerna som är i A4 är rika på bilder och illustrationer och är i fyrfärg. Texterna är skrivna enligt principen om klarspråk.

Det finns fem olika broschyrer som behandlar vad man ska tänka på när man bor i hyresrätt, tips till den som flyttar, hur man kan förhindra brand, guide för sopsortering och information om vanliga skadedjur.

Att bo i hyresrätt

I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är hyresgästens ansvar och vad som är hyresvärdens, hur lägenheten bör skötas och annat som är bra att tänka på när många bor tillsammans. Den finns både på svenska, engelska och arabiska.

Att bo i hyresrätt

Att bo i hyresrätt (engelska)

Att bo i hyresrätt (arabiska)

Till dig som flyttar

När en hyresgäst ska flytta kan det vara bra att informera och påminna om vad som gäller. I den här broschyren har vi samlat det viktigaste när det gäller uppsägning, besiktning, visning av lägenhet och inte minst – flyttstädningen.

Till dig som flyttar

 

Skydda dig mot brand

Den här broschyren riktar sig till hyresgäster med syftet att förebygga brand i flerbostadshus.

Skydda dig mot brand

 

 

 

Sortera dina sopor rätt

Den här broschyren är en guide för sopsortering för den som bor i hyresrätt. Här visas på ett pedagogiskt sätt hur olika sorters sopor ska sorteras och vad som ska slängas var.

Sortera dina sopor rätt

 

Skadedjur i hemmet

Problemen med skadedjur som vägglöss och kackerlackor ökar i Sverige. Den här broschyren riktar sig till hyresgäster och innehåller information om vad man ska tänka på för att undvika att få skadedjur och vad hyresgästen ska göra om de fått det.

Skadedjur i hemmet