Produkter som använder fastAPI kan certifiera API-anropen. Certifieringen gäller API-anropen till och från produkten och syftar till att säkerställa att produktens kommunikation med andra system fungerar. Tanken är att de fastighetssystem och tillämpningar som använder fastAPI ska certifieras av BIM så att man kan garantera interoperabilitet och att eventuella avvikelser från standarden dokumenteras tydligt.

I förlängningen blir också de tjänster som utvecklas mer lättillgängliga för bostadsbolagen. Certifieringen avser inte tjänstens funktionalitet, utan det är precis som vid all upphandling upp till beställaren att säkerställa att det som köps svarar mot den funktionalitet som efterfrågas.

Certifieringspartner

BIM Alliance

Certifieringen utförs av organisationen BIM Alliance som arbetar med strukturerad digital information inom samhällssbyggnad. Det är BIM Alliance som har tagit fram och som står som ägare till fi2xml, den branschstandard för fastighetsdata som fastAPI använder.

Certifierade system- och tjänsteleverantörer

Fastighetssystem:

Vitec Software
Fast2 Affärsystem
Momentum Software
Aareon Incit Xpand

Tjänster & produkter

AktivBo – kundinsikt
Vixinity – boendeplattform