Mot bakgrunden att stärka Allmännyttan i att tillvarata möjligheterna med digitaliseringen i en allt snabbare och mer föränderlig värld antogs 2018 – Agenda för allmännyttans digitalisering (pdf) – av Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsråd. Rådet består av VD-representanter från medlemsbolagen och arbetet med att forma agendan gjordes tillsammans med oberoende digitaliseringsstrateger och nyckelpersoner från BoIT (pdf). I agendan fastslogs bland annat att ett bredare initiativ för att driva på digitaliseringsfrågorna på ett nytt, snabbare och mer flexibelt sätt behövdes. Därför lanseras Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ (pdf) – en treårig satsning (2020-2022) för att bredda och accelerera digitaliseringen inom allmännyttan.

I samband med att Digitaliseringsinitiativet startade så avslutades BoIT och allmännyttans produktägarskap för fastAPI samordnas idag av Sveriges Allmännytta och vidareutvecklingen bedrivs i samarbete med BIM Alliance Sweden, systemleverantörer och tjänsteutvecklande företag. Bransch-API:et fastAPI stöds idag av samtliga fastighetssystem och flera tredjepartstjänster som certifierat sina tjänster.

I augusti avslutades Digitaliseringsinitiativet med konferensen – En framtidssäkrad Allmännytta (29-30 AUG 2022). Genom Digitaliseringsinitiativet verksamhetsutvecklingsprogram och de andra stöd och verktyg som initiativet tagit fram har medlemmar tillgång till handfasta verktyg för digitalt driven verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och rådgivning i digitaliseringsfrågor.

Verksamhetsutvecklingsprogram

Tjänstedesignprogrammet

Tjänstedesignprogrammet syftar till att i en allt mer föränderlig och utmanande omvärld stödja bolagen att höja sin förmåga att på ett snabbare och mer effektivt sätt utveckla tjänster med hyresgästernas behov i fokus. Sedan 2020 har Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ drivit ett nätverk kring tjänstdesign som varit mycket uppskattat av medlemsbolagen. Inom ramen för nätverket har vi etablerat ett 30-tal ambassadörer, personer som gått en grundutbildning i metodiken, vi har haft regelbundna nätverksträffar med fördjupning i teman som bostadsbolagen önskat samt kortare inspirationstillfällen via lunch & lär där fokuset är praktiskt tillämpningen av metodiken i bostadsbolagen. Resultatet av deras arbete och utbytet som sker i nätverket bygger vi vidare på i Tjänstedesignprogrammet.

Community

Tjänstedesignprogrammet finns samlat som arbetet i en community på Sveriges Allmännyttas utbildningsplattform. Materialet i form av verktyg och inspiration berikas med lärarledda kurser och diskussionsforum i kombination med nätverksträffar och lunch & lär som fortsätter arrangeras regelbundet i Sveriges Allmännyttas regi.

Pilotprogrammet

Matchning med StartUPs

Pilotprogrammet syftar till att bygga ekosystem och driva innovation i allmännyttan. Sedan 2020 har Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ i samarbete med Ignite Sweden kopplat ihop allmännyttiga bostadsbolag utifrån strukturerade behovsanalyser med innovationsrika handplockade startups. Det har lett till över 100 matchningsmöten och 10 piloter där nya lösningar på problem har testats. Det bygger vi vidare på i Pilotprogrammet. Genom programmet kan medlemmar ta del av pilotförslag från 15-talet tjänsteleverantörer vars lösningar matchats mot allmännyttiga bostadsbolags behov vid de matchningsträffar som Digitaliseringsinitiativet anordnat med bostadsbolag och relevanta aktörer i ekosystemet. Bostadsbolagen som väljer att genomföra en pilot bekostar själva den.

Pre-pilot

Leverantören sätter upp exempelvis sensorer i ett visst syfte och presenterar resultatet utifrån levande data. En ledningsgrupp får ett konkret exempel på vad ett uppkopplat hus är. Bostadsbolagets deltagande omfattar endast effektiv tid för att delta i workshop eller demo/livetest.

Pilot-test

Leverantören sätter upp utvecklingsmiljöer kopplat till bostadsbolagets befintliga processer. Bostadsbolagets deltagande omfattar en pilotägare som samordnar bolagets bidrag i arbetet i form av att ge tillgång till relevant data eller användare i syfte att testa en teknologi eller tjänst.

Pilotdesign

Leverantören har en lösning/teknik som inte är produktifierad och vill tillsammans med allmännyttan utforska användningsområden och potential genom tillämpning i liten skala eller prototypande. Bostadsbolag deltar som användningsfall/testbädd i ett gemensamt innovationsprojekt. Flera allmännyttor kan samverka i projektet.