Placeholder

Digitaliseringsinitiativet har tillsammans med flera medlemmar drivit en utvecklingssamverkan för att ta fram flera tjänster enligt öppna principer. Genom Digitaliseringsprogrammet på Sveriges Allmännyttas utbildningsplattform kan du ta del av fördjupande material och generella stöd de öppna källkodprojekt som Digitaliseringsinitiativet gett upphov till. Sveriges Allmännytta kan hjälpa medlemmar att komma i kontakt avseende specifik rådgivning.

Matcha kontraktet

Matcha kontraktet är en digital tjänst som för att upptäcka misstänkta fall av otillåten andrahandsuthyrning.​ Syftet med tjänsten är att minska tidskrävande manuell hantering och frigöra tid för analys istället för administration​. Verktyget underlättar även för handläggare att förstå omfattningen av problemet i ett tidigare skede i arbetet och man undviker att behandla kontrakt som inte är relevanta.

Så här fungerar verktyget:

  • Uppgifter om hyresgästen hämtas från fastighetssystemet utifrån kontraktsnummer​
  • Uppgifterna matchas mot folkbokföringen​ genom API:er från kreditupplysningstjänsten
  • Endast fall där informationen inte överensstämmer​ visas för handläggaren
  • Handläggaren uppdaterar status i verktyget​ och de ärenden som behöver utredas tas vidare
Principer för Matcha kontraktet (127 kB)
Rapportera farligt avfall

Verksamheter som hanterar farligt avfall ska föra anteckningar och rapportera det farliga avfallet till det nationella avfallsregistret. En manuell rapportering tar mellan 10-20 minuter, men genom att nyttja Naturvårdsverkets öppna API för rapportering av farligt avfall har vi byggt en webbtjänst för rapporteringen där det bara tar någon minut att – Rapportera farligt avfall.

Rapportera farligt avfall finns tillgängligt i Applikationspaketet

Checklista & kunskapsgraf

Ett område där dataanalys och datainhämtning ofta sker manuellt är vid olika typer av rondering, trygghetsvandringar och systematisk uppföljning tex av skyddsrum. De olika rutinerna och arbetssätten uppfyller alla sitt syfte, men det är svårt att få en överblick och det är svårt att dela informationen mellan olika delar av organisationen.

Med utgångspunkt i en strukturerad process för trygghetscertifiering av fastigheter framtagen av Botkyrkabyggen har Digitaliseringsinitiativet tillsammans med Mimer skapat en prototypapplikation för checklistor som är kopplad till en grafdatabas vilket gör det möjligt att modellera data dynamiskt. Applikationens funktionalitet är generell och kan användas för alla typer av checklistor och frågor.

Både webbapplikationen och grafdataplattformen ingår i det öppna källkodsprojektet -ContechOS.

Källkod för ContechOS finns här: https://github.com/nikolai4D/ContechOS
Teknisk dokumentation för ContechOS finns här: https://nikolai4d.github.io/contechos-doc 

 

Dataapplikationsportal

För att lägga en grund för allmännyttiga bostadsbolag att komma igång med digitaliseringen av befintliga processer och data i organisationen genomförde vi en PoC med det vi kallar för dataapplikationer. Dessa kan förbättra processtöden utan att skriva tillbaka data eller byta ut system och kräver förhållandevis lite utveckling vilket gör dem användbara för att avlasta systemberoende som hindrar digitaliseringen, som är komplex eller inte prioriterad. Dataapplikationsportalen tillhandahålls under MIT Open Sourcelicens.

 

Stöd vid implementation

Operationalisering av öppen källkod

Med operationalisering avses den process som syftar till driftsätta och förvalta en applikation eller tjänst som bygger på öppen källkod. Beslut för operationalisering bör vara baserat på de förutsättningar som bostadsbolagen har. Tjänster som Matcha kontraktet bör kunna operationaliseras på flera olika sätt för att passa olika typer av bostadsbolag
Docker containers

De komponenter som tjänsten är uppbyggd av konfigureras att köras i separata docker-containers i bostadsbolagets IT-infrastruktur. Dessa containrar kan sedan driftsättas på olika sätt både on-prem eller i en hybrid infrastruktur; Kubernetes och docker-compose (och sannolikt andra i framtiden).

Software as a service (Saas)

Detta innebär att den inte installeras och driftas hos bostadsbolaget utan av en molnleverantör och bostadsbolaget har ett konto i tjänsten jämte andra bolag. Detta är det enklaste sättet för att bostadsbolagen att använd en tjänst och därför mycket skalbar och kostnadseffektiv.

Egen server

Koden som är framtagen kan installeras på egna servrar och de mjukvarukomponenter som koden är beroende av måste installeras separat. Anses inte driva digitalisering framåt inom Allmännyttan men kan under vissa förutsättningar t.ex. kompetensbrist vara enda lösningen.

 

Hur ska vi tänka?