De första stegen för att gemensamt designa och utveckla ett öppet API togs redan 2012. Idag finns en stabil grund på fastAPI där Sveriges Allmännytta samverkar med medlemmar, system- och tjänsteleverantörer och BIM Alliance i vidareutvecklingen av fastAPI. Solution Experts är Sveriges Allmännyttas utvecklings- och förvaltningspartner och medlemmarnas produktägarskap för bransch-API:et samordnas via Sveriges Allmännyttan.

Bransch-API:et är specat inom tre områden:

  • Fastighetssystem
  • Lås & passage
  • IMD

FastAPI använder fi2xml som överföringsformat och är i övrigt baserat på REST-principen, på fastapi.se finns uppdaterad information om versioner, tillämpningar, utvecklarforum och support.