Standard för fastighetskommunikation

Sveriges Allmännytta står bakom den vidareutveckling av ett öppet läs- och skrivAPI för fastighetssektorn vi kallar fastAPI. Api:et bygger på den bredare standarden fi2xml från BIM Alliance som är fullt kompatibel med till exempel CoClass och BIM-modellen för att kunna beskriva en byggnad, dess byggnadsdelar och egenskaper. Kompatibiliteten är en förutsättning för att vi ska kunna ta steget till en fullvärdig digital tvilling.

Ett bransch-api underlättar för alla aktörer

När leverantörer och beställare använder ett bransch-api, som fastAPI, innebär det besparingar i både tid och pengar.

  • Bostadsbolag slipper hålla koll på alla andras api:er i våra integrationer och vi kan kvalitetssäkra tredjeparts integrationer.
  • Fastighetssystem, lås & passage samt IMD systemen kan fokusera på att leverera bra tjänster istället för att ägna tid åt kundspecifika integrationer.
  • Tredjepartssystemleverantörer kan göra en lösning som passar hela branschen, oavsett underliggande system.
  • Ett bransch-api öppnar för konkurrens men även för innovation och ökad takt i utvecklingen.

Så här fungerar det

Modell över hur de oliak delarna som via APIet kan kommunicera med varandra

Illustration: Cherstin Andersson

Att kravställa fastAPI

När vi kravställer fastAPI kan systemleverantörerna fokusera på kvalitativ tjänsteutveckling istället för att göra unika integrationslösningar. Vi kan kravställa och betala för unika integrationer (och låsa in oss i andras api-lösningar) eller så kan vi kravställa att integrationen ska ske genom fastAPI. Bostadsbolagen säkerställer oberoende kontroll över sin data på ett framtidssäkert sätt när du kravställer en öppen standard.

Kravställ certifiering på fastighetssystem och tredjepartssystem

För att standarden ska få stort genomslag krävs det att bostadsbolag ställer krav på sin systemleverantör att uppfylla branschstandarden. Särskilt viktigt är det att ta med detta krav vid uppgradering, vid köp av nya moduler eller vid upphandling av nytt fastighetssystem.

Genom att kravställa certifierade fastAPI integrationer varje gång, så kommer vi att etablera en gemensam branschstandard. Vi tillsammans lägger grunden för en bred digitalisering av fastighetsbranschen.

Kravformulering till leverantörer för fastAPI

I samarbetet med utvecklingen av fastAPI har Sveriges Allmännytta och parterna kommit överens om följande skrivning i alla nya och omförhandlade avtal för att tillsammans driva utvecklingen av fastAPI. Denna skrivning bör inkluderas i avtal med dels fastighetssystem, lås- & passagesystem och IMD-system likväl som tredjepartssystem som ska integreras och nyttja data från bostadsbolaget.

Generell skrivning i avtal:

  • Parterna ska stödja fastAPI och vara drivande i utvecklingsarbetet av fastAPI.
  • Systemet ska vara certifierat för fastAPI (1.0 + arbetspaket 1,2,3,4)
  • Systemet bör utvecklas i takt med FI2XML och fastAPI
  • Bostadsbolaget bör eftersträva systemintegrationer enligt FI2XML och fastAPI
  • Avtalade och på fastapi.se publicerade api:er vid detta avtals ingång ska vara implementerade vid driftsättning
  • Avtalade och på fastapi.se publicerade api:er ska vara implementerade senast X månader efter publicering på fastapi.se

Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2LeaseContract, Fi2SpatiSystem, Fi2Structure, Fi2Property, Fi2Space, Fi2Equipment) ska stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API för respektive BIM Alliance certifiering.

Nyhetsbrev för senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om digitalisering för att följa utvecklingen kring fastAPI och Allmännyttans digitalisering i stort.