Placeholder

Den vita älgen är en hyllning som belyser kraften i den samverkan som finns mellan medlemsbolagen i Sveriges Allmännytta. Priset är vårt sätt att hylla och visa upp de allmännyttiga bostadsbolagen hårda arbete inom digitalisering för omvärlden.

Samverkan & lag

Samverkan & lagarbete

I kategorin uppmärksammas bostadsbolag som genom samverkan inom allmännyttan och som på ett utmärkande sätt inspirerar, involverar och inkluderar fler i digitaliseringsarbetet.
Framtidsspanarna - Allmännyttan 2035

Bolagen tilldelas utmärkelsen för aktiv medverkan i strategisk omvärldsanalys – Allmännyttan 2035 – vars scenariobeskrivningar ligger till grund för diskussion och workshops i allmännyttan

Vinnare: Malmö Kommunala Bostadsbolag, Svenska Bostäder, Mimer, Örebrobostäder och Uppsalahem

Pionjärerna - Inkluderande boendedialoger

Bolagen tilldelas utmärkelsen för deras mod att gå först och genomföra en nationell pilot där vi testar nya metoder att genomföra en inkluderande dialogprocess på flera språk i utvalda bostadsområden, med speciellt fokus på hyresgäster som tillhör minoritetsgrupper.

Vinnare: Bostäder i Borås, Halmstads Fastighets AB, Bostadsbolaget i Göteborg, Uppsalahem och Stockholmshem

Förankring - nyckeln till leverans

Halmstads Fastighets AB (HFAB) medverkar alltid som ett lag, med närvaro och ett tvärfunktionellt arbetsteam. En stark förankring och ambassadörskap internt finns genom hela projektet och beslutsvägarna är snabba. Bolaget har medverkat i flertalet piloter alltid till 110% och hittills har lagbygget HFAB alltid levererat projekten.

Vinnare: HFAB

Organisatoriskt lärande - ärendehantering

ÄRENDEHANTERING GENOM MS DYNAMICS

Med en gemensam utgångspunkt och med gediget engagemang har initiativtagarna över organisationsgränser enat bolagsledningar och medarbetare i ansatsen att frikoppla ärendehanteringsprocessen från systemberoende. Ett arbete och arbetssätt som nu tas vidare till nästa fas.

Vinnare: Stångåstaden & Gavlegårdarna

Erfarenhetsutbyte - hur kan vi bidra?

Mimer har med sitt framåtlutade engagemang, prestigelöshet och öppna attityd varit en avgörande faktor i flera erfarenhetsutbyten mellan bostadsbolag. De har också varit en given spelare i innovationssamarbeten, koncepttest och piloter där de inte bara bidragit med kompetens inom verksamhetsutveckling utan även områdesexperter och behovsägare från berörda verksamheter. “Vad kan vi på Mimer göra” är deras utgångspunkt.  

Vinnare: Mimer

Fler nomineringar - samverkan & lagarbete

Nominerade – LEVERANSBOXAR PILOTSAMVERKAN
Svenska Bostäder, Stockholmshem & Familjebostäder i Stockholm

Genom samverkan med tydliga effektmål kan de tre Stockholmsbolagen tillsammans pilota tre olika leverantörer och former för leveransboxar samtidigt. Piloterna spänner från att pröva traditionella affärsmodeller på ett nytt problem till nya affärsmodeller med traditionella leverantörer.


Nominerade – BOENDEAPP
MKB & Familjebostäder Göteborg

När det efter upphandling stod klart att de bägge storbolagen valt samma leverantör initierades ett löpande erfarenhetsutbyte. Genom samverkan har de kunnat linjera krav och stadigt påverkat leveransen i rätt riktning. Genom att iterera lösningar på gemensamma problem har bägge fått draghjälp att nå sina effektmål.


Nominerade – Driver digitalisering genom delegering
Örebrobostäder

På Örebrobostäder (ÖBO) råder sällan brist på digitaliseringsprojekt man skulle kunna haka på, det kan lätt leda till resursproblem och överbelastning. Men med ett öppet förhållningssätt, kontor och kultur gör ÖBO det enkelt att bolla in en kollega i allt som är intressant och relevant. Då är det möjligt att allt som ofta ta plats i händelsernas centrum.


Nominerade – Deltar på tvären
K-fast i Eskilstuna

Ska du träffa K-fast och prata digitalisering? Boka stora konferensrummet. Men utgångspunkt från ett par nyckelpersoner kommer K-fast alltid till matchen med ett starkt och insatt lag. En sömlös formation av verksamhetskunskap och IT-kompetens som imponerar.


Initiativ

Initiativ

I kategorin uppmärksammas bostadsbolag genom ett projekt på ett utmärkt sätt förenat initiativkraft, mod och nyfikenhet.
Öppen källkod - Matcha kontraktet ​

Vätterhem har genom Matcha kontraktet gett upphov till en tjänst baserad på öppen källkod som kan omsättas och vidareutvecklas av fler. Standardiserade funktioner och öppna tekniker som tex fastAPI motverkar inlåsning. Matcha kontraktet har på ett år tagit sig från ritbord till införande hos flera allmännyttor och ett fastighetssystem. Tänk stort – börja litet, var modig börja nu!

Vinnare: Vätterhem​

Master Data Management - Anläggningsstruktur​

ÖBO har i sitt arbete med att forma en anläggningsstruktur för fastighetsdata haft ambitionen att beskriva hur ett bestånd av fastigheter funkar. Det lägger en stabil grund för att kontinuerligt beskriva, följa upp och visualisera hur en fastighet hänger ihop, fungerar och presterar – och i förlängningen kanske till och med att förstå allt större delar av ett fastighetsbestånd över tid.  

Vinnare: Örebrobostäder

Datadrivenhet - tillit som raketbränsle

För att i raketfart gått från att arbeta utan data till att med tillit till processen inte bara kliva på prototypen Kom-igång-datadrivet och Workshopserien Datadriven hyresgästinkludering utan även involvera flera led i förvaltning och komma ut på andra sidan med god koll sin data och hur både egna och externa data kan vässa insikter och ge beslutsunderlag.

Vinnare: K-fast i Eskilstuna

API 1st - Rapportera farligt avfall

Hyresbostäder har tack vare starkt engagemang från medarbetare byggt en digital tjänst för inrapportering av farligt avfall via Naturvårdsverkets API. Rapporteringen tar nu 20 sek istället för 10 min per rapportering. Dessutom kan administratören oftast lösa rapporteringen själv och med god uppföljning. Självklart byggt på öppen källkod!

Vinnare: Hyresbostäder i Norrköping

Kunskapsdatabas - korrekt svar på kundfrågor

HFAB har med hjälp av en centraliserad kunskapsdatabas skapat en struktur för svarsversioner med korrekt information kopplat till återkommande kundfrågor. Hela organisationen, 150 anställda, har tillgång till lösningen och informationen kan delas på flera ställen. Hyresgästerna får snabbare svar och framförallt samma svar via webbplatsen, i kundservice eller av en husvärd.

Vinnare: HFAB

Fler nomineringar - Initiativ

Nominerad – BOPORTALEN
Växjöbostäder

Växjöbostäders Boportal är en webbplattform för hyresgäster som ger bättre förutsättningar att sätta boende och hyresgäst i centrum. Genom att proaktivt följa användarstatistik och återkoppling från boende kan Växjöbostäder prioritera rätt utveckling och målgruppsanpassning. Dessutom har vägen från hyresgästbehov till hyresgästtjänst blivit avsevärt kortare.


Nominerad – KUNDCENTRERAD INFLYTTNING
Uppsalahem

Uppsalahem designar en ny inflyttningsprocess. Utifrån insikter om när och i vilken form hyresgästen är mottaglig för kommunikationen förbättras kundresan och boendeintroduktion utvecklas med flerspråksstöd. Det ger nöjdare hyresgäster och bidrar till att minska antalet felanmälningar och samtal till kundcenter.
Personligt, digitalt och med god målgruppsförståelse!


Nominerad – VISUALISERING AV MÅLGRUPPSDATA
K-fast & MKB

K-fast och MKB har via datalabbet utforskat hur demografisk data, öppna data och egen data, kan ge en bättre förståelse för de som bor i fastigheterna. Målet är att visualisera vardagen för hyresgästerna i bostadsområdet utifrån demografiska data och med stor respekt för individens integritet. Bättre målgruppsinsikter ger bättre tjänster och nöjdare hyresgäster.


Nominerad – AUTOMATISERAR INTERNA PROCESSER
Sjöbohem

Sjöbohem har genom att engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet grundlagt en hållbar förändringskultur och arbetsglädje kring att ta tag i manuella och krångliga arbetssätt. Genom att träffas vid ritbordet har man byggt en förmåga att förvandla surdegar till möjligheter.
Ett arbete som syns på driftnettot!


Nominerad – FÖRBÄTTRAD TIDRAPPPORTERING
Laholmshem

Tidrapporteringen är dagligen en stor tidsbov för fälttekniker. När Laholmshem stod inför att upphandla lösning valde man att först ta reda på hur rapporteringen borde fungera ur medarbetarperspektiv. Några timmars workshop gav grundläggande funktionskrav vilket gör att Laholmshem kan komma igång med förbättringsarbetet direkt. Kanske slipper medarbetarna ännu ett system!


Nominerad – BEHJÄRTAT ENGAGEMANG GER RESULTAT
Stångåstaden

Med sitt helhjärtade engagemang är Stångåstaden en sann inspiratör för andra bolag. Under våren har de genomfört en pilot tillsammans med fyra bostadsbolag i regi av DI där vi etablerar ett nytt arbetssätt kring att mäta och följa upp socialt arbete i bostadsområden. Stångåstadens mod, vilja och engagemang speglas tydligt i bolagets resultat.


Nominerad – MOD ATT LÄRA ÄR ATT VÅGA TESTA
Bostadsbolaget i Göteborg

I stora bolag kan det vara extra svårt att etablera ett utforskande arbetssätt och att gå in i projekt utan att veta hur slutresultatet ska bli. Bostadsbolaget visar att så behöver det inte vara, de tackade tidigt ja till att medverka i piloten inkluderande dialoger och har under hela projektet haft inställningen ”vi testar och lär oss”.


Nominerad – BOKAR TVÄTTSTUGAN MED RÖSTSTYRD AI
Mimer

Det krävs en rakryggad organisation för att tacka ja till en pilot där man utforskar det som kommer bli morgondagens självklarheter. Mimer tackade ja till att genomföra en allmännyttig pilot där vi utforskat konversation som gränssnitt, just nu testas den första versionen av en röststyrd tvättstugebokning. Mimer tog en för laget och genomför en pilot som kommer alla allmännyttiga bolag till gagn.

Ledning & digitaliseringsledare

Ledning & digitaliseringsledare

I kategorin uppmärksammas ledningsgrupper och digitaliseringsledare som på ett utmärkt sätt visat framfötterna och tagit grepp om digitaliseringsfrågan.
Ledningsgrupp - Digitaliseringsstategi & affärsarkitektur

Knivstabostäders ledning har genom aktivt deltagande skapat engagemang för digitaliseringsfrågor i organisationen och dess närvärld. Genom att tillsammans formulera en digitaliseringsstrategi har Knivstabostäder på ett effektivt sätt byggt verksamhetens digitala mognad. På kort tid har man dessutom bekantat sig med affärsarkitektur och tjänsteutveckling trots att man är ett mindre bolag med breda ansvarsroller.  

Vinnare: Knivstabostäder

Ledningsgrupp - Komma igång!

OMSÄTTER LÄRANDE TILL STEG PÅ RESAN
Med aktivt ställningstagande och en entusiastisk ledningsgrupp omsätter Kävlinge strategi till handling. Små steg ständigt, utifrån en överenskommen färdplan och strategi som inte tynger ner. Metodiken? Samla ledningsgruppen, lyft frågan och genomför en första workshop, så är ni igång!

Vinnare: KKB Fastigheter AB

Murbräckan - Digitaliserad underhållsplanering

LKF har genom öppen dialog och tid till förankring vänt skepticism till nya insikter med målet att förverkliga en digitaliserad underhållsprocess med väl fungerande och integrerade IT-stöd. Organisationen har tagit stora kliv mot en väl strukturerad process som ger underlag på rätt detaljnivå med bättre koll på fastigheterna, faktabaserad planering och långsiktigt budgetarbete. I piloten har man även utformat en tydlig organisation för kontinuerlig utveckling med en processansvarig. Nu tar LKF den lyckade piloten till fullskaligt införande!

Vinnare: Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Digitaliseringsledare - gör verkstad av strategierna!

Malin Nyström har genom sitt intraprenörskap spridit digitaliseringsfrågan till i stort sett alla delar av ÖBO:s verksamhet. Hon engagerar rätt personer inte bara på ÖBO, utan ofta i samverkan inom allmännyttan och det större värdenätverket med leverantörer, startups, akademi och kommun . Malin räds inte komplexitet och samtidigt gör hon verkstad av digitaliseringsarbetet!

Vinnare: Malin Nyström, Digitaliseringsstrateg på Örebrobostäder

Fler nomineringar - Ledning & digitaliseringsledare

Nominerad – LEDNINGEN SOM TAR TAG I SAKEN
Treklövern Bostads AB

Med ett tydligt anslag och utan att tveka tar Treklövern tag om tuff inlåsning trots små resurser. De visar att med ett agilt och engagerat ledarskap att även liten är stark. Genom att ta en central roll i samverkan mellan allmännyttor i Skåne personifierar Treklöverns ledning sin centrala position även i digitaliseringsfrågor.


Nominerad – EN LEDNING SOM ENGAGERAR
Sjöbohem

Med en tydlig riktning och berättelse som förmedlar varför Sjöbohem måste hitta nya vägar där medarbetarens behov sätts i fokus för förändringen blir det snabbt verkstad. VD och ordförande arbetar i samklang, med tillit och visar Sjöbohem att inget är främmande och allt är möjligt.


Nominerad – Digitaliseringsledare
David Lindberg. Bolagsstrategi på Svenska Bostäder

David Lindberg har på ett framgångsrikt sätt samlat flera bostadsbolag, affärsintressen och aktörer kring leveransfrågan. Att leda samverkan i ekosystemet bidrar till utveckling utanför den egna organisationen. Det öppnar upp för mindre aktörer och bidrar till sund konkurrens. Sist men inte minst driver David digitalisering som ger en enklare vardag för hyresgästerna!


Nominerad – Digitaliseringsledare
Susanna Karlevill, VD på Kopparstaden

Susanna Karlevill banar med nyfikenhet och engagemang vägen för digitaliseringsarbetet i Kopparstaden. Genom att förena förtroende för medarbetarna, lyhördhet och intresse för frågeställningarna visar hon tydligt att digitalisering är en lagsport. Hon organiserar bolaget för digitalisering och utvecklar förmågor för framtiden!


 

Aktiva bolag

Aktiva bolag

I kategorin uppmärksammas bostadsbolag som genom aktivt deltagande visat att man att man är öppen för omvärlden och för att bidra till digitaliseringen i allmännyttan.

DI-dialog - Aktivaste medlemsbolag

K-fast i Eskilstuna, för att med många deltagare närvarat vid flest av de aktiviteter som DI arrangerat.​

Digitaliseringsradarn - snabbast aktivering

Uddevallahem – först med att genomföra en kartläggning

Digitaliseringsradarn - snabbast mobilisering

Salabostäder – först med att bjuda in kollegor till Digitaliseringsradarn

Digitaliseringsradarn - snabbast team

Gavlegårdarna– först med att genomföra en kartläggning och bjuda in kollegor

Hedersomnämnanden

Den vita älgen delar också ut hedersomnämnanden till personer vars insatser varit avgörande för att Digitaliseringsinitiativets samverkansprojekt kunnat genomföras.

Hornen av!

Malin Lampa, Susanne Tenselius, David Lindblom (Mimer), Johan Karlsson (Bosträder i Borås), Jan Viljanen, Charlotte Ekfeldt (Botkyrkabyggen), Kim Toivanen​ (Eidar), Patric Stolpe, Stefan Andersson (K-fast i Eskilstuna), Magnus Hedin (Gavlegårdarna), Erik Ahlström (HFAB), Roland Nilsson, Susanna Karlevill, Annika Stålberg (Kopparstaden), Mariana Vångendal, Petter Lindbjer (MKB), Patrik Karlsson, Bernard Niglis (Salabostäder), Anders Torvestig (Signalisten i Solna), Nadine Hanna (Stockholmshem), Katarina Marmolin (Stångåstaden), Josephina Wilson (Familjebostäder i Göteborg), Kid Reslegård Svedberg, Per Wiklund (Uppsalahem), Johan Hageltorn (Vätterhem), Sara Eliasson, Charlotte Byström, Maria Säterdal (Växjöbostäder), Malin Nyström, Magnus Gustavsson, Emmelie Ekwind (Örebrobostäder), Peter Holzer (Helsingborgshem).