Bygg upp kompetensen för framtidens utmaningar!

I dagens snabbt föränderliga samhälle är digitalisering avgörande för att stärka och effektivisera allmännyttiga bostadsbolag. Genom tillämpad digitalisering kan ni skapa förändringar i er styrning, förvaltning, processer och arbetssätt som gör er mer konkurrenskraftiga och rustade för framtiden. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan ni erbjuda både konkreta tjänster och abstrakta förmågor som behövs för att modernisera och effektivisera era verksamheter

Kunskapspaketet Digitalisering är en paketering av allt som Digitaliseringsinitiativet tog fram tillsammans med 100 allmännyttiga bostadsföretag under åren 2020-2022. Det ger er verktyg och inspiration för ert digitala arbete. Ni kan även få stöd från ramavtalade konsulter för att ytterligare komplettera era insatser inom digitalisering till förmånliga priser. Läs mer om det här!

Vad ni kan förvänta er av Kunskapspaketet Digitalisering

Kunskapspaketet Digitalisering är skräddarsytt för allmännyttiga bostadsbolag och syftar till att göra er till starka aktörer inom branschen. Genom samverkan mellan 100 allmännyttiga bostadsföretag, experter från privat sektor, offentliga myndigheter, akademi och andra aktörer inom svensk samhällsutveckling kan ni dra nytta av deras samlade kunskap och erfarenheter. I kunskapspaketet erbjuds ni verktygsstöd i form av vägledningar och metodstöd som hjälper er att navigera genom er digitaliseringsresa. Genom en e-utbildningsplattform kan ni lära er om de olika aspekterna av digitalisering och tillämpa dem i er verksamhet.

Varför abonnemangsstruktur?

Genom att anamma en abonnemangsstruktur får ni en låg tröskel för både bolag och individer att komma igång med digitaliseringen. Ni får tillgång till olika kurspaketeringar, exempelvis ”Kom igång med digitalisering”, som innehåller verktyg och resurser för att utveckla era processer och tjänster. Dessutom erbjuds inspelade webbinarier, rapporter, guider och rekommendationer som kan stödja er i ert digitaliseringsarbete.

Ta del av Kunskapspaketet Digitalisering och låt oss tillsammans bygga en framtidssäkrad och konkurrenskraftig digital verksamhet för allmännyttiga bostadsbolag.

Det bästa av allt?

Beställer ni kunskapspaketet får hela bolaget tillgång till materialet oavsett hur många användare ni är!

I materialet finns bland annat kurser inom:

  • Ai för ledare i offentlig sektor
  • Användarcentrerad utveckling (design thinking)
  • Forum för omvärldsbevakning
  • Digital boendekommunikation
  • Kom igång datadrivet
  • Boendeappar

Med mera!

Den svåra frågan är oftast – vart börjar man? Det hjälper kunskapspaketet er med!

Intresserad?

Är ni intresserade av att beställa kunskapspaketet och påbörja er resa, kontakta oss så hjälper vi er vidare!
Abonnemangskostnaden är beroende på storlek på bolag: 5.000/7.500/10.000/12.500/15.000 SEK / bolag / år + en startavgift på 5.ooo SEK

Har ni varit med i Digitaliseringsinitiativet så har ni redan idag tillgång till allt material kostnadsfritt t.o.m. 2024-06.30
Er kontaktperson ska ha fått admin-rättigheter för ert bolagskonto.