IPTV

Internetutvecklingen har gjort att IPTV/tv över bredband har blivit ett alternativ till kabeltv i takt med att de nya fiberbaserade bredbandsnäten byggs ut till hushållen.  IPTV tar över alltmera av tv-distributionen beroende på att utbudet ökar och tittarens egna möjligheter att välja när och vad man vill titta på förbättras. Dessutom ger IPTV möjlighet till interaktivitet och nya tjänster.

Ett stort utbud av tv-kanaler och individuella valmöjligheter gör det möjligt att erbjuda ett sådant utbud av minoritetskanaler och nischkanaler att behovet av egna paraboler försvinner. Tekniken gör det dessutom möjligt att öka de individuella valen av tv-kanaler och att erbjuda nya tjänster som time shift, video on demand, interaktivitet med mera.

Två sätt att använda IPTV

Det finns två skilda sätt att använda IPTV. Dels att tittaren använder egen dator/surfplatta/annan skärm via kanaler som är tillgängliga på nätet eller som appar, som SVT Play, Netflix eller YouTube. Kvaliteten på bilden varierar beroende på antal samtidiga tittare, den egna anslutningens hastighet och den egna devicen. Dels är det tv via en digitalbox och vanlig tvapparat i ett kvalitetssäkrat nät där nätet övervakas och där utbudet av program liknar det som finns i kabeltv-näten.

De leverantörer som erbjuder tekniskt kvalitetssäkrad IPTV i begränsade nät erbjuder ofta samtidigt tv via satellit eller kabeltvnät, som Canal Digital, Com Hem och Telia. Affärsmodellerna för IPTV är dels traditionella och liknar de inom satellit- och kabeltv-området: att varje leverantör behärskar hela kedjan fram till kunden. Dels finns IPTV i öppna nät där de boende själva väljer leverantör och utbud.

Utvecklingen inom bredbandsområdet har gjort det möjligt att ersätta de traditionella affärsmodellerna inom tv, bredband och telefoni med öppna modeller som gör det möjligt att skilja nätet från tjänsterna i öppna bredbands- och tv-nät.

Kabeltv

Från en punkt vidaresänder signalerna genom en fiber eller koaxialkabel till många hushåll. Ett kabeltv-nät består oftast dels av ett stamnät, dels av ett nät från centralen till hushållen. Stamnätet är kablar som är nedgrävda i marken och som går till centraler i närheten av de aktuella fastigheterna. Från centralerna går det sedan kabel till de enskilda hushållen.

Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät går en kabel runt i fastigheten med en liten avstickare in till respektive lägenhet. Sex eller flera lägenheter är i regel anslutna till varje kaskad. Samma kablar kan användas till såväl analog som digital tv-distribution. I de flesta nät blandas analoga och digitala signaler. Om interaktivitet för datatrafik ska vara möjlig via kabelnäten krävs förstärkare för signaler i koaxialkablarna. Inte bara från operatör till abonnent, utan också från abonnent till operatör, dubbelriktad kommunikation.

Kabeltvnäten returaktiveras ofta för att kunna erbjuda internetsurf för hushållen och ett utbud av IPTV-tjänster. Leverantörer är till exempel Com Hem, Canal Digital, Telia, Sappa.

Mindre kabeltevenät kallas SMA-tv. Anläggningen består av en samägd parabolantenn till vilken flera hushåll är anslutna och som därigenom bildar ett mindre kabelnät.

Teve och lagstiftning

Trådbundna TV-sändningar, både kabeltv och bredbandstv regleras, av Radio- och tv-lagen och tvingar operatören att vidaresända ett antal tv-kanaler.

Distribution av tv kräver också att Upphovsrättslagen tillgodoses. Detta sker oftast genom ett avtal med Copy Swede som har till uppgift att samordna rättighetsinnehavarna.