Projektet i korthet

Inblandade bolag

Kopparstaden & Solita

Status

Organisatoriskt lärande (POC)

MÅLGRUPP: Ledningsgruppen och IT-avdelningen
STORLEK: Liten

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Synliggöra vilka digitala tjänster och tekniska förmågor som behöver utvecklas för att vi ska kunna lyckas med de önskade förändringarna i verksamhetens planer samt att skapa samsyn kring detta.

VAD?

Genomförde affärsarkitekturworkshops och tog fram förslag på roadmap som ger en sammanhängande bild av verksamhetsbehov, information, förmågor och tekniska komponenter. Primära intressenter är ledningsgruppen och IT-avdelningen.

HUR?

Workshoparna genomfördes i tre steg där vi kartlade det digitala aktörslandskapet och dess betydelse för verksamheten samt identifierade de värdeströmmar som omger de olika aktörerna. Vi identifierade strategiskt viktiga tjänsteområden avseende samverkansbehov och prioriterade dessa. Slutligen så prioriterades de identifierade förmågorna och behoven vilket blev ett underlag till den slutgiltiga roadmapen. I sista workshopen blev det tydligt att
vi omgående behöver ta tag i vissa digitala förmågor – vi vill inte riskera att behöva backa senare för att vi missat viktiga strategiska beslut i de pågående projekten, upphandlingar och val av tjänster.


VÅRA LÄRDOMAR

  • Vi behöver göra denna typ av övning och få intern samsyn – regelbundet.
  • Personer med insikt i verksamhetsplaner behöver absolut delta i denna metod, tillsammans med de från IT och
    digitaliseringsprojekten.

Goda exempel från Allmännyttan