Projektet i korthet

Inblandade bolag

Örebrobostäder, Tyréns

Status

Implementeras

MÅLGRUPP: Alla inom företaget som arbetar med förvaltning
ARBETSGRUPP: BIM-strateg, BIM-samordnare
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Det finns ett behov av att sortera data och koppla information mellan objekt. Det saknas övergripande styrning på
informationsstrukturen då de flesta driver sin egen utveckling vilket gör att informationsstrukturen endast är anpassad till en viss funktion eller ett visst verktyg. Det gör att datautbytet försvåras och information kan gå förlorad i en konvertering till andra format eller system. Har vi en anläggningsstruktur som är etablerad inom företaget så blir det enklare att överföra rätt information mellan systemen och att de anställda vågar lita på informationen.

VAD?

Påbörjat uppstädning och strukturerat i befintliga system för att få en samlad bild av information kopplat till vårt bestånd. Utrymmen, komponenter, våningsplan m.m. ska ha samma benämningar oavsett system och programvaror.

HUR?

  • Samma typ av bl.a utrymmen/komponenter har tidigare har flera olika benämningar. Vi har påbörjat uppstädning i interna system/programvaror för benämning av utrymmen och komponenter enligt CoClass struktur.
  • Ny kravspecifikation för nybyggnadsprojekt så att utrymmen och komponenter projekteras med rätt benämningar från start.
  • Tagit fram en anläggningsstruktur så att man kan härleda en komponent till ett visst läge i ett visst utrymme.
    Komponenten får således en unik identitet.

VÅRA FRÅGOR

  • Vad för information har vi i våra system?
  • Vågar vi lita på informationen som finns?
  • Vilket klassifikationssystem ska vi använda oss av som grund?

VÅRA LÄRDOMAR

Det blev snabbt väldigt tydligt för oss att vi har olika benämningar för samma saker. Viktigt att vi fyller i rätt information från början så att vi inte behöver ändra om.

Goda exempel från Allmännyttan