Projektet i korthet

Inblandade bolag

Gavlegårdarna, Solution Xperts & Microsoft

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Hyresgäster och
serviceavdelningen
ARBETSGRUPP: Projektet drivs under ett större program inriktat på digitalisering. I programmet ingår olika expertiser för att generellt hantera digitaliseringsprojekt. Utöver dessa ingår spetskompetens för varje projekt i respektive projekts
organisation.
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Som en del i den digitaliseringsresa vi befinner oss i just nu, ser vi en framtid med uppkopplade smarta byggnader. Ett område som verksamheten länge uppmärksammat med höga kostnader för reparationer, men på grund av tekniska begränsningar inte kunnat arbeta förebyggande mot är fuktskador i våra lägenheter. Extra utsatt är kök med diskbänk, diskmaskin och kyl/frys som med mindre läckage under lång tid kan orsaka stora skador. Genom modern teknik som sensorer går det att upptäcka fuktskador i ett tidigt skede vilket ger oss möjligheten att ge snabbare service och minska kostnaderna för skador som skulle kunna uppstå.

VAD?

Vi ska installera sensorer, koppla upp dessa och övervaka. Om en sensor larmar skapas ett ärende som vi snabbt kan agera på, vilket ger minskade kostnader i samband med fuktskador.

HUR?

Fuktsensorer kommer att installeras under exempelvis diskbänk, diskmaskin och kylskåp. Sensorerna kopplas upp mot en IoT-plattform som övervakar och reagerar på inkomna larm. Projektet startades i våras och vi har sedan dess varit i kontakt med olika leverantörer av sensorer och byggt en pilot för en IoT-plattform. Vi ska närmast ta beslut om val av hårdvara, och planerar för att ha det i drift under Q1 2023. Projektet startades i våras och vi har sedan dess varit i kontakt med olika leverantörer av sensorer och byggt en pilot för en IoT-plattform.

Vi ska närmast ta beslut om val av hårdvara, och planerar för att ha det i drift under Q1 2023.

Goda exempel från Allmännyttan