Projektet i korthet

Inblandade bolag

Mimer, Mälarenergi & Vyer

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Verksamhet och hyresgäster
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Vi har behov av att i ett användarvänligt format tillgängliggöra den information som skapas vid ny och ombyggnation
processerna till förvaltningen och göra den användbar i nya sammanhang till exempel felanmälan. På sikt kan ett obrutet informationsflöde bidra till effektivare arbetssätt och nöjdare hyresgäster. Vi ville undersöka hur kan en 3D visualisering i ett obrutet informationsflöde av inkommande data från ny och ombyggnation effektivisera och skapa värde till användare i förvaltning och våra kunder?

VAD?

Vi valde en visualiseringsplattform för att läsa upp en förenklad BIM-modellen som blev själva ramverket där vi sedan
la till ytterligare strukturerad information genom manuella inmatningar, importer eller integrationer. För att kunna fastställa vilken information som är viktig när man ser på hela fastighetens livscykel har Mimer påbörjat ett inventeringsarbete för att fastställa nivån på den information som ska krav ställas inför en nybyggnation där utgångspunkten var vad behövs för information inför en ombyggnation.

HUR?

Vi tittade på vilken data som bör visualiseras och på vilket sätt, för att vara relevant och lättförståelig för förvaltning och hyresgäst – utrymmen, komponenter, ärenden, fasader, planlösningar osv.

Vi utforskade även om det finns hinder för att inkludera flera typer av data från interna och externa källor för en obruten informationsprocess till användare som hyresgäster och förvaltning. Hur bör uppbyggnad av BIM-modeller se ut, nomenklatur (standardiserad namnsättning för komponenter och utrymmen), tillgänglighet att hämta data från molntjänster (uppbyggnad av APIer samt tillhörande dokumentation)?

När man tar fram BIM-modellen är det viktigt att i uppbyggnaden tänker på hur det kommer att se ut i själva visualiseringen, att byggnadsgeometrier är korrekt klassificerade, att den viktigaste beskrivande metadatan exporteras (kvm, rumsnummer etc), att inga byggnadselement (t ex innertak) ritas in så att de blockerar vyn när du växlar mellan våningar i byggnaden. I BIM modellerna finns otroliga mängder data så det är viktigt att endast importera denna data som är värdefull för förvaltningen och kommande ombyggnationer.


VÅRA LÄRDOMAR

Import från BIMmodeller är ett kraftfullt sätt att samla ihop information, man måste dock vara sparsam med vad man väljer att läsa upp i och med att dessa idag krävs en arkitektkompetens att förändra denna information.

”Med digitala tvillingar blir det enkelt för medarbetare och kunder att hitta information som tidigare varit svårtillgänglig tack vare den visuella och igenkännbara digitala representationen av byggnaden.”

Användningen av digitala tvillingar för att underlätta hantering av felanmälningar har varit mycket framgångsrikt i detta projekt. Genom att låta hyresgäster felanmäla i en förenklad digital tvilling i ett formulär kan tekniker få en bild, information om felet och position. Det hjälper teknikern att felsöka på avstånd för att ta med sig rätt utrustning och reservdelar vilket leder till snabbare åtgärd och återkoppling.

Goda exempel från Allmännyttan