Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB, Avy-Tmpl

Status

Implementerad

MÅLGRUPP: Alla boendekunder
ARBETSGRUPP: (från MKB) Verksamhetsutvecklare från Digital Transformation och Kundinnovation, IT-arkitekt, kommunikatörer, husvärdar, förvaltare, bosocial konceptutvecklare och upphandlare.
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

MKB Boapp är en plats där alla som bor i huset ska känna sig välkomna. Vi ville få en effektiv kommunikationskanal där vi tillsammans med kunderna bland annat ökar trygghetskänslan. Vi ville öka kännedomen om våra tjänster och erbjudanden samt framför allt förenkla för våra kunder genom att ha ETT ställe där de kan sköta merparten av sina ärenden kring sitt boende.

VAD?

Alla våra boendekunder har tillgång till MKB Boapp. Appen har ett socialt flöde där kunden kan kommunicera med sina grannar och med MKB. Appen innehåller genom integration till tredje part möjlighet att boka tvättstuga och göra
serviceanmälan. Det finns även information om mitt boende, MKBs tjänster t ex cykelpool, kontaktuppgifter till MKB och grannar samt länk till Mina Sidor.

HUR?

Vi började med en pilot i liten skala, 79 lägenheter, som sedan vuxit allteftersom för att till slut vara implementerad i hela beståndet, cirka 26.000 lägenheter. Lösningen är en “färdig” app från leverantör som genom hela resans gång
utvecklats vidare och förfinats för att den ska bli så bra som möjligt för våra kunder och interna användare (administratörer av appen).


VÅRA FRÅGOR

  • När ersätter appen andra befintliga kommunikationskanaler t ex trappanslag och Mina Sidor?
  • Hur blir appen (och allt innehåll och tjänster) tillgänglighetsanpassad?
  • Vad vill kunderna kunna göra i appen?
  • Vem ska äga appen, systemägare – processägare -informationsägare?

VÅRA LÄRDOMAR

  • Många blir involverade och samarbetar över organisationsgränserna. Det ger möjligheter till utveckling av tjänster och förändrade arbetssätt.
  • Att integrera appen i vårt ekosystem har varit en utmaning. Det är viktigt med korrekt fastighets- och kunddata samt vem som är informationsägare.
  • Att gå från pilot till storskalig implementation kostar tid, pengar och engagemang. Det är viktigt att säkerställa leverantörens förmåga och tidigare erfarenheter.

Goda exempel från Allmännyttan