Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostäder i Borås, Eidar & Homepal

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Verksamhet
ARBETSGRUPP: Digitaliseringsråd, arbetsgrupper
STORLEK: Liten till stor beroende på utmaningar i bostadsbolagen

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

 

VARFÖR?

Bostadsbolagens omedelbara behov mötte möjligheten att tillsammans med Allmännyttans digitaliseringsinitiativ  undersöka utveckling av nya Saas-tjänster som nyttjar data från fastighetssystemen utan att skriva tillbaka data och som är delbara inom allmännyttan. Bostäder i Borås har till exempel haft svårt att få ut sin data från  fastighetssystemet.

“Vi har funderat på att bygga vår egen dataplattform eller om vi ska köpa en tjänst som löser detta åt oss. Behovet vi har är att få ut data, i första skedet är det till våra digitala trapphustavlor, data till vår NKI plattform och till våra plattform för att skicka nyhetsbrev.”

VAD?

Ge fyra bostadsbolag tillgång till en dataplattform och definiera en informationsmodell. Därefter kan nya gemensamma tjänster utvecklas. För att komma dit måste varje bolag anpassa och strukturera sitt data.

HUR?

Eidar och Bostäder i Borås har börjat med sin informationsmodell. Eidar har genomfört ett omfattande förarbete om vilken typ av data de har och vilken data de saknar i dag. Utifrån det så tar leverantören fram en informationsmodell som kommer ligga till grund för Eidars fastighetskort. Med hjälp av fastighetskortet så kommer medarbetare kunna söka, kontrollera och uppdatera data. Med all data visualiserad på samma ställe så blir det lättare att kontrollera
att data är korrekt och håller en godkänd datakvalitet.

Även Bostäder i Borås sätter sin informationsmodell innan plattformen är på plats. Det är den som beskriver vad en fastighet, kund osv är. Det gäller även att matcha rätt information i databasen för att veta riktigheten i informationen. Efter detta kommer båda bolagen kunna använda plattformen för att skapa API:er utifrån sina behov. Idag går det att testa två tjänster (dataapplikationer) på plattformen.


VÅRA FRÅGOR

  • Vad behövs för att tillgodose de nya kraven på information som ställs?
  • Om fler bolag utgår från samma modell, kommer vi kunna bedriva gemensam utveckling?

VÅRA LÄRDOMAR

  • Alla bolag kan ta del av nya tjänster men måste först arbeta med sitt data.
  • Deltagande bolag hade olika utmaningar men samma verksamhetssystem har ofta liknande lösningar.

Goda exempel från Allmännyttan