Projektet i korthet

Inblandade bolag

RISE - Research Institutes of Sweden, Zynka BIM, Nowadays & Ignite Public

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Den primära målgruppen för projektet är fastighetens hyresgäster, både befintliga och framtida. Den sekundära målgruppen är bolaget och förvaltningen som arbetar med fastigheten.
ARBETSGRUPP: Digitaliseringsgrupp inom Familjebostäders Fastighetsutvecklingsavdelning
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Kustgatan är ett flerbostadshus som genomgår en omfattande renovering. I samband med renoveringen utgör fastigheten en testarena för bland annat digitala tjänster med visionen att gå från ett traditionellt flerbostadshus till ett digitalt, hållbart och smart hus. Projektet är en av Familjebostäders främsta innovationssatsningar inom hållbar förvaltning och minskad klimatpåverkan med hjälp av digitala lösningar, smart kommunikation och nya tjänster till våra hyresgäster. Målet med digitaliseringsarbetet på Kustgatan är att testa nya digitala tjänster och leverantörer med förhoppning att nå de identifierade effektmålen som är baserade på områdets och hyresgästernas behov.

 • Öka hyresgästernas upplevda trygghet
 • Förenkla hyresgästernas boendevardag
 • Minska hyresgästernas klimatpåverkan
 • Tydliggöra digitaliseringens potentiella värde och nytta för Familjebostäder
 • Öka effektiviteten i förvaltningen

Projektet syftar även till att skapa lärdomar och erfarenheter som kan användas för att skapa en tydligare riktning för bolaget inom digitalisering.

VAD?

De tester och piloter som genomförs på Kustgatan är:

 • Digitala lås och passersystem, även lägenhet
 • Digital anslagstavla i trapphus
 • Leveransboxar, distributörsneutrala
 • Kyl- och frysboxar för leverans av matvaror
 • Digitalt bokningssystem bland annat tvättstuga och cykelpool
 • AI-baserad plattform för ljudövervakning och larm vid exempelvis glaskross, explosioner eller klotter
 • Värmeåtervinning på spillvatten med MM-växlare
 • Teknik för minskad vattenanvändning och reducering av mikroplaster i tvättstuga
 • Digital tvilling över fastigheten med förvaltningsverktyg, digitala ritningar och datasamordning
 • Ljusreaktion vid längre uppehåll i miljörum

HUR?

Arbetet med digitalisering för hyresgästerna på Kustgatan innefattar övergripande följande steg:

 1. forskningsstudier med inriktning tjänstemodellering, delning och kundbeteende
 2. utformning av ramverk för utvärdering av tjänster
 3. definition av effektmål
 4. behovsstudie med intervjuer med hyresgäster
 5. kartläggning av leverantörer
 6. urval, test och utvärdering av tjänster

VÅRA LÄRDOMAR

Digitalisering har inget självändamål i sig. Snarare är det ett av många sätt att utveckla och leverera tjänster, nytta och effekter. Därför behöver digitalisering drivas ur ett helhetsperspektiv, sett till verksamheten, baserat på behov som identifierats.

Goda exempel från Allmännyttan