Projektet i korthet

Inblandade bolag

Mimer, Talking to me, Homepal & Alliera

Status

Organisatoriskt lärande (POC)

MÅLGRUPP: Verksamhet och hyresgäster
STORLEK: Mellan

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

En tydlig trend bland unga människor är att fler och fler anammar rösten när de interagerar med applikationer. Röst är ett av de snabbast växande områdena idag, där AI och automatisering möjliggör för både effektivisering och kvalitetssäkring av flera processer. Samtidigt kan det även förbättra och förenkla för hyresgästerna då lösningen inte kräver att hyresgästen lär sig ännu ett IT-system eller loggar in på en tjänst, man kan tala sitt eget språk och det finns tillgängligt 24/7. Vi har i hyresgästenkäter sett en efterfrågan på en bättre tvättstugebokning. Vi ville därför testa hur detta skulle kunna göras med en röstapplikation. Som allmännyttigt bolag har Mimer krav på tillgänglighet. Röstapplikationer ökar tillgängligheten för personer med synnedsättning. Genom ett koncepttest med en tredjepartstjänst ville vi också lyfta fram dialogen kring hur Mimer kan och bör använda tillgängliga API:er för att bygga nya smarta tjänster och applikationer.

VAD?

Vi valde att skapa en röststyrd tvättstugebokning där hyresgäster kommunicerar med en högtalare för att boka tvättid, avboka tvättid eller få information om lediga tider. De får också påminnelser via sms. Vi valde att implementera lösningen i en fastighet. Där ett 10-tal hushåll agerat testpersoner.

HUR?

Lösningen är byggd i googles tjänst Dialogflow. Lösningen kommunicerar med ett API som huserar information om kundens aktuella kontrakt, samt ett API som hanterar tvättider. Lösningen kommunicerar också med ett API för Bankid för autentisering vid första anslutning. Lösningen kräver att slutkunden har ett googlekonto.


VÅRA FRÅGOR

Det finns risker med att bygga lösningar som bygger på en viss teknik, med tanke på att utvecklingen går så snabbt. Samtidigt behöver vi testa för att lära – hur kan vi på ett bra sätt hantera denna risk?

VÅRA LÄRDOMAR

Det är viktigt att välja en väl avgränsad tjänst för att testa tekniken på. Tvättstugebokningen var en bra och relativt enkel funktion att börja med som sedan kan byggas ut till att omfatta fler bokningsalternativ eller andra boenderelaterade tjänster.

Dessutom hade vi en del utmaningar med omogna API:er som visade sig kräva mer arbete än vi först trodde. I framtida liknande projekt kommer vi säkerhetsställa en tydligare teknisk genomgång av API:er samt arbeta för ett mer direkt samarbete med leverantörer som tillhandahåller API:er för de tredjepartstjänster vi vill arbeta med.

Goda exempel från Allmännyttan