Projektet i korthet

Inblandade bolag

Växjöbostäder, Labs2, Wexnet & LKF

Status

Implementerad

MÅLGRUPP: Målgruppen var främst våra hyresgäster, men på grund av det nya flödet har det även förenklat hanteringen för våra medarbetare
ARBETSGRUPP: Projektledare digitalisering, Hållbarhet & Digitaliseringschef, IT-ansvarig. Många olika roller har varit involverade beroende på funktion som hanterats.
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Vi ville göra vardagen och boendet enklare och mer hållbart för hyresgästen och kom till insikten att information, kommunikation och funktioner måste vara tillgängligt digitalt för hyresgästerna – dygnet runt. Målsättningen var att
skapa en portal som levereras via fibern och som är tillgänglig utan Internet vilket gör den tillgänglig för alla. Funktionerna förutsätter datautbyte med våra övriga system där realtid är en självklarhet.

VAD?

I Boportalen finns alla tjänster som våra hyresgäster behöver i sin kommunikation med oss som hyresvärd och i sitt boende. Vi ville också göra det enkelt för hyresgästerna att göra medvetna val för att minska sin negativa miljöpåverkan. Boportalen har stöd för visualisering av vattenanvändning, serviceanmälan, beställning av lägenhetsunderhåll med kulör-, tapet- och golvval, hantering av avtal mm.

HUR?

Eftersom stadsnätsbolaget hade en portal för internettjänster utgick vi från den. Utvecklingen har skett i samverkan mellan oss stadsnätsbolaget och leverantören. Plattformen, som är en molntjänst, hade full funktionalitet för de nya
funktioner som vi önskade i vår portal till hyresgästerna.


VÅRA FRÅGOR

Är det rätt att använda en webbplattform i stället för en app?
Hur får vi in löpande och riktad information med pushnotiser?

VÅRA LÄRDOMAR

Det tar alltid längre tid än man tror. Med tillgängliga data når man mål och förbättrade processer.

Goda exempel från Allmännyttan