Projektet i korthet

Inblandade bolag

Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder. PostNord, iBoxen och Boxxy

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Våra hyresgäster i första hand men även kringboende.
ARBETSGRUPP: Bolagsstrateg, verksamhetsutvecklare, strategisk processutvecklare, chef marknad och chef underhåll och stab.
STORLEK: Mellan

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

I takt med att leveranser av paket och tjänster ökar blir leveransboxar en viktig del av servicen till de som bor i våra fastigheter. Boxarna utomhus är öppna för alla som önskar hämta sina paket vid den adress där paketboxen står. För
leverans inomhus (matleverans) är det enbart de som bor i den fastigheten som har möjlighet att nyttja detta. Genom denna tjänst underlättar vi vardagen för våra hyresgäster, minskar miljöpåverkan från transporter samt utnyttjar idag oanvända ytor.

VAD?

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder valde att testa säkra utomhusstående leveransboxar i ett gemensamt pilotprojekt. Boxarna har placerats intill våra fastigheter och miljöstugor. Även kylda leveransboxar med placering inomhus (matleverans) i entré testas i några fastigheter.

HUR?

Vi har tillsammans med leverantörerna utsett lämpliga platser för placering. Leveransboxar för placering utomhus drivs med batteri, leveransboxar med placering inomhus drivs med el då de är kylda. Leveransboxar utomhus: när man
beställt en vara så har man möjlighet att välja närmaste leveransbox som leveransalternativ. Leveransboxar inomhus: man beställer som vanligt hem sina matvaror men i stället för att behöva anpassa och vara hemma så levereras  matvarorna i leveransboxen i entrén. Vi har skrivit arrendeavtal med 1 år som faktureras i förskott 6 månader och förlängs med 1 månad i taget under piloten. 14000 paket har levererats till Svenska Bostäders hyresgäster.


VÅRA LÄRDOMAR

  • Innan projektet drog igång fanns det en oro för säkerhetsaspekten. Är paketen trygga i boxarna? Det har inte dykt upp i senare utvärderingar. Troligtvis då boxarna står uppställda på upplysta ställen, intill byggnader och fastigheter som ofta har besökare.
  • Vid lanseringen så har en del missat att boxarna står uppställda. Nu har fler vant sig vid den här typen av skåp och de är enklare att identifiera, likt Budbee eller Instabox.
  • De hyresgäster som har använt postboxarna är generellt väldigt nöjda. De lyfter fram hur smidigt det fungerar, närheten till hemmet och en del efterlyser fler boxar.
  • De som är missnöjda har velat använda boxen men fått gå till det vanliga utlämningsstället istället.

Goda exempel från Allmännyttan