Projektet i korthet

Inblandade bolag

Mimer, Nikdev & Botkyrkabyggen

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Verksamhet och så småningom hyresgäster
ARBETSGRUPP: Verksamhetsutvecklare, projektledare Digitaliseringsinitiativet, utvecklare
STORLEK: Stor

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Vi vill via digitalisering förverkliga den smarta och hållbara staden och det kräver nya former av samverkan och beslutsstöd vid områdesutveckling och renovering. För att forma rätt förutsättningar för automatiseringar via AI och ML som kan skalas upp behöver dessa sträcka sig över organisatoriska gränser. Det kräver en central samordning av arbetssätt, processer, metoder och verktyg för digitalisering och datatillgång.

För att kunna göra den förflyttning som krävs är det viktigt att jobba med ett organisatoriskt lärande, så vi bevarar kunskapen av vårt lärande inom organisationen vilket då leder till förbättrad problemlösningsförmåga och handlingskapacitet.

VAD?

  • Belysa – samspelet mellan fastighetsutveckling/-förvaltning och stadsbyggnadsutveckling/-förvaltning för välmående livsmiljöer.
  • Konkretisera – med avgränsade och tydliga use-case som kan åskådliggöra komplexa modeller genom att simulera olika förändringar/åtgärder och effekter.
  • Lära – prototyputveckling är en tillämpad metod vilket gynnar den lärandeprocess som är nödvändig i komplexa projekt/ problemställningar och motverkar risktagande.

HUR?

Projektet har framgångsrikt genomfört två lösningsworkshops, en riskworkshop och byggt två prototyper.

Prototyp 1- Modellering av trygghetsrondering
Use Case: Med utgångspunkt i en strukturerad process för trygghetscertifiering av fastigheter framtagen av Botkyrkabyggen modellerade projektet en prototyp för checklistor.

Prototyp 2 – Modellering av kontraktshistorik
Use Case – Flyttkedjor: Läsa in anonymiserad kontraktshistorik i informationsmodellen och sammanlänka den med en eller flera andra datakällor och till exempel jämföra vad som händer när man tex gör en större ombyggnation eller stadsdelsutvecklinginsats.

Vi har även bidragit till utveckling av plattformen ContechOS och informationsmodell som möjliggjort att ytterligare prototyper tillgängliggörs som öppen källkod.


VÅRA FRÅGOR

Hur väljer vi de åtgärder och investeringar som bidrar mest till bostadsbolagets ekonomiska, sociala och ekologiska mål?

VÅRA LÄRDOMAR

Vikten av att prova i det lilla för att tillsammans lära, att samarbete och att ta små utforskande steg i taget. Avgränsning är A och O.

Goda exempel från Allmännyttan