Vi lever i en ny, digital tid. Det gäller i allra högsta grad våra hem. Allting är eller kommer att bli uppkopplat. Kylskåpet, tvättmaskinen, låset, larmet, värmen… ja, vi har bara sett början. När det gäller tv, telefoni och bredband har redan mycket hänt. Tidigare köpte våra hyresgäster dessa tjänster som tillval. Idag finns i stort sett inte fast telefoni, tv leds in via fiber och streamas alltmer i play-tjänster via internet. Produkter har ersatts av tjänster. Att vi ska ha full trådlös täckning för allt och överallt i bostaden och allmänna utrymmen är inte längre en fråga, det är en självklarhet.

En annan sida av den nya, digitala tiden är driften av fastigheten. Säkerhet, komfort, energiförbrukning och andra funktioner kan idag såväl styras som mätas digitalt och trådlöst. Sensorer och styrning är en del av den uppkopplade fastigheten.

Det här ställer helt nya krav på oss som fastighetsägare och förvaltare. Vi måste kunna leva upp till de nya behov och förväntningar som våra hyresgäster har, och leverera de tjänster och den service som den nya tekniken gör möjlig.

Vår uppgift som fastighetsägare är att tillhandahålla infrastrukturen och grundförutsättningarna för att möta digitaliseringen i samhället.

Allt detta ska kommunikationsoperatören kunna leverera. Och allt detta måste formuleras i upphandlingen och senare i avtalet. Våra kommunikationsoperatörer ska inte bara vara leverantörer av olika produkter och tjänster, de ska vara våra partners för digitalisering och IT.

”Internet till allt och alla, för digitala boendetjänster och digitalisering av fastigheterna.” Det är vad vi vill uppnå. Vi hoppas att den här guiden hjälper dig att åstadkomma detta för era fastigheter och hyresgäster.