Nytt ramavtal för konsultstöd inom upphandling av kommunikationsoperatörer

Kommunikationsoperatör (KO) är den aktör som ser till att erbjuda våra hyresgäster digitala tjänster såsom Internet, TV och telefoni som levereras via vår infrastruktur (oftast fiber). Detta har KO gjort på en ”öppen plattform” där konkurrens mellan tjänsteleverantörer kan ske.

I takt med utvecklingen behöver vi dels erbjuda våra hyresgäster fler digitala tjänster såsom vårdtjänster men också Internet i hyra. KO-rollen kommer därför att utvecklas och delvis förändras där KO också bör säkerställa viss grundläggande aktiv infrastruktur såsom trådlös inomhustäckning. Den trådlösa inomhustäckningen behöver också säkerställa konnektivitet för IoT men också framtida tekniker såsom 5G.

Vi bedömer att denna utveckling kräver att vi också utvecklar sättet vi handlar upp kommunikationsoperatör på, därför med ert visade intresse har vi skapat ett ramavtal för konsultstöd inom upphandlingen av kommunikationsoperatörer.

Två områden av konsultstöd innefattas av ramupphandlingen

Avtalsområde 1 – Konsulter strategiskt stöd för tjänstepaketering

  • uppdragen kommer huvudsakligen bestå av att hjälpa avropsberättigade parter med att forma och paketera rollen kommunikationsoperatör utifrån de mål och unika förutsättningar som varje avropsberättigad part har. När tjänsten har paketerats ska i huvudregel tjänsten upphandlas med hjälp av en eller flera konsulter från avtalsområde 2.

Avtalområde 2 – Upphandlingskonsulter med strategisk inriktning

  • uppdragen kommer huvudsakligen bestå av att hjälpa avropsberättigade parter med att genomföra upphandlingar av olika kommunikationsoperatörs upplägg, vilket är en tjänst som kan ha väldigt många olika typer av upplägg.
    En upphandling ska i huvudregel ha föregåtts av att en eller flera konsulter från avtalsområde 1 har hjälpt avropsberättigad part att forma och paketera hur tjänsten som avses upphandlas ska se ut.

Leverantörer

Tre leverantörer är tilldelade. Avtalet trädde i kraft den 1 juni, ramavtalen hittas längst ner på sidan.

Kontakta frida.hansson@sverigesallmannytta.se vid frågor!

Avtal

Du som är medlem kan ladda ned allt avtalsmaterial kopplat till detta ramavtal och det hittar du samlat längre ned på denna sida. Du behöver logga in för att kunna ladda ned materialet.

Kontakt hos Sveriges Allmännytta

placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Fastighet & Hållbarhet
Vanliga frågor