Placeholder

Bättre kontakt med hyresgästerna

Att effektivisera sin verksamhet behöver inte handla om att skära ned på det personliga mötet. Tvärt om. Genom att automatisera enkla och monotona arbetsuppgifter, frigörs tid till kontakt av högre kvalitet med hyresgästerna. Ramupphandlingen av den digitala assistenten erbjuder en modern lösning på denna utmaning.

Vad gör en digital assistent?

Den digitala assistenten kan erbjuda allt från enklare typer av tjänster som att svara på vanligt återkommande frågor, till mer komplexa lösningar som att integreras mot befintliga verksamhetssystem för att utföra mer avancerade uppgifter.

Softronic AB – erfaren och kompetent leverantör

Softronics tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. De har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av deras kunder har varit kvar i tiotals år och ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Bolagets kunder tycker att Softronic är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén samtidigt som de är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till ca 415 anställda och är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.

Läs mer om Softronic här!

Webbinarium Digital Assistent

Är du intresserad av att höra mer om den digitala assistenten? Om ramavtalet, leverantören och avropsförfrågan? Lyssna in på det inspelade webbinariet nedan.

Lärdomar ifrån piloten

Svenska Bostäder, Telge Bostäder och MKB har tagit fram över 650 specifika och kvalitetsgranskade frågor för allmännyttiga bostadsbolag. De som avropar på ramavtalet, får tillgång till hela kunskapsbasen som tagits fram. Lyssna in på en intervju med Rebecka Veljkovic ifrån MKB, där hon berättar om deras erfarenheter som avropande part.

Uppdaterat ramavtal från 1 maj 2023

Den första maj uppdateras och förlängs ramavtalet med två år med ett lågt instegspris för att möjliggöra avrop från alla våra medlemsföretag. Upphandlingen innefattar även konsultstöd som baseras på storleken på bolaget.

Avtal

Du som är medlem kan ladda ned allt avtalsmaterial kopplat till detta ramavtal och det hittar du samlat längre ned på denna sida. Du behöver logga in för att kunna ladda ned materialet.

Kontakt hos Sveriges Allmännytta

placeholder+image
Frida Hansson
Projektledare, Fastighet & Hållbarhet
Frida Hansson arbetar som projektledare på enheten för fastighet och hållbarhet.
Vanliga frågor
Vart hittar jag priserna?
Avtalet innehar tre delar av kostnader. Köp av själva plattformen och den digitala assistenten, implementeringen samt förvaltning i form av AI-träning. Du hittar priserna i ramavtalet och i tilläggsavtalen som är bifogade lite längre upp.