Placeholder

Alltid öppet!

Digitaliseringsinitiativet har tillsammans med flera medlemmar drivit en utvecklingssamverkan för att ta fram flera tjänster enligt öppna principer. Att underlätta för innovation tillsammans med utvecklare och tjänsteleverantörer ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster och leverantörer. På så sätt bidrar allmännyttan till innovation och hållbar digitalisering i hela samhället.

Utgångspunkten är att digitala lösningar ska byggas upp utifrån fastighetsbolagens behov på öppen standard och med öppna API:er så att medlemmar kan samverka i digital utveckling och bygga vidare på varandras lösningar.

Övergripande projekt

Digitaliseringsstrategi & affärsarkitektur

Tillsammans med medlemmarna och med hjälp av oberoende konsulter och kunskapsföretag har DI genomfört en rad förstudier och marknadsanalyser inom smart samhällsutveckling i syfte att koppla dessa analyser till konkret verksamhetsutveckling i allmännyttan. Bland de underlag som bolagen kan få tillgång till finns vid sidan av utredningsrapporter också; processkartläggningar, praktiska metodstöd för att ta fram digitaliseringsstrategier och affärsarkitektur samt mallar för behovsbeskrivning med mera.

Datalabb & avancerad dataanalys

Tillsammans med medlemmarna har DI utformat och drivit ett datalabb i syfte att främja samverkan och ett brett organisatoriskt lärande kring datadriven verksamhetsutveckling i allmännyttan. I labbet har bostadsbolagen samverkat genom att identifiera och kvalificera olika use-case som sedan med testats i labbet med dataset som bolagen själva bidragit med.

Boendedialog

Tillsammans med medlemmarna har DI drivit flera projekt i syfte att utveckla och bidra till brett organisatoriskt lärande och erfarenhetsdelning inom digital boendekommunikation och dialog. Arbetet har resulterat i en rad introduktioner, fördjupningar, bolagsexempel och presentationer av pilotprojekt som genomförts i Digitaliseringsinitiativet inom området.

Pilotprogram & matchning med Ignite Public

Tillsammans med medlemmarna har DI drivit ett program för att matcha bostadsbolag med startUPs och nya lösningar i piloter inom fastighetsteknik och datadriven verksamhetsutveckling i syfte att bygga ekosystem och driva innovation i allmännyttan. Programmet är ett samarbete med Ignite Sweden som kopplat ihop allmännyttiga bostadsbolag utifrån specifika behov med innovationsrika handplockade startups vilket lett till över 100 matchningsmöten och 10 piloter där nya lösningar på problem har testats. Genom Pilotprogrammet kan bostadsbolagen även efter initiativets avslut ta del av 15-talet inspelade pilotpitcher antingen som omvärldsbevakning eller för att genomföra en väldefinierad och avgränsad pilot som de själva bekostar.

Öppen utveckling & källkodsprojekt

Tillsammans med medlemmarna och med hjälp av oberoende mjukvaruutvecklare har DI genomfört flera PoC:er och piloter med tillämpade lösningar baserade på öppen standard och öppen källkod som är generiska och som kan delas eller användas som utgångspunkt för digital tjänsteutveckling inom allmännyttan och fastighetsbranschen.