Placeholder

De allmännyttiga bostadsbolagen har visserligen olika förutsättningar och har kommit olika långt i sin digitalisering, men genom att jämföra byggstenarna i bolagens färdplaner kan de på ett mycket mer effektivt sätt identifiera samverkanspotential runt gemensamma behov och dela värdefull kunskap och erfarenhet. Med liknande utmaningar kommer även liknande lösningar.

Introduktion till Digitaliseringsradarn

Lansering av digitaliseringsradarn och tjänstepaketen – Webbinarium 2022-11-24

Varför ett självskattningsverktyg?

Det var i ett arbete med affärsarkitektur som idén kring Digitaliseringsradarn kom upp som svar på behovet att på ett gemensamt sätt att beskriva verksamheterna. En affärsarkitektur fungerar som en karta eller överskådlig bild när man arbetar med att strategi- och planläggning av digitalisering och de olika insatser som ska genomföras. Med förkunskapen från affärsarkitekturarbetet ville vi ta fram ett digitalt verktyg där bolagen kan arbeta med självskattning avseende deras digitalisering.

Intresserad?

Även medlemmar som inte varit med i Digitaliseringsinitiativet kan ansluta sig till verktyget. Är du intresserad av att göra det, kontakta oss så hjälper vi dig vidare!
Om ni vill öppna upp Digitaliseringsradarn så är abonnemangskostnaden 5.ooo SEK / bolag / år + en startavgift på 5.oooSEK

Har ni varit med i Digitaliseringsinitiativet så har ni redan idag tillgång till Radarn kostnadsfritt t.o.m. 2024-06.30
Er kontaktperson ska ha fått admin-rättigheter för ert bolagskonto.