Placeholder

Upphandling

LOU är lagen om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. I LOU finns regler om hur kommuner, landsting, statliga myndigheter och flertalet av deras bolag, exempelvis Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, ska genomföra sin anskaffning, det vill säga både köp och leasing av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader och byggentreprenader. Se länk nedan.

Det är olika regler för upphandlingar vars värden ligger över respektive under tröskelvärden som fastställts av EU och till viss del också beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

Tjänstekoncession

En tjänstekoncession är ett avtal där ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten.

En tjänstekoncession innebär att företaget som utför en tjänst också tar på sig driftansvaret och ekonomisk risk för verksamheten. Betalningen för detta blir rätten att ta betalt av den som använder tjänsten. Ett exempel på tjänstekoncession kan vara en kommunikationsoperatör, ett företag som åtar sig att sköta driften av ett nät och sluta avtal med flera tjänsteleverantörer som i sin tur tillhandahåller bredbands-, telefoni- och/eller tv-tjänster till hyresgästerna. Betalningen till operatören kommer inte från bostadsföretaget utan från hyresgästerna som använder tjänsterna.  Kommunikationsoperatören ansvarar för drift av nätet och står den ekonomiska risken.

Upphandling av tjänstekoncessioner omfattas av lagen om offentlig upphandling utan av lagen om upphandling av koncessioner: LUK. Även för upphandlingar som omfattas av LUK gäller olika regler för koncessioner vars värden ligger över eller under vissa tröskelvärden.