Placeholder

LOU – Lagen om offentlig upphandling

LOU är lagen om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. I LOU finns regler om hur kommuner, landsting, statliga myndigheter och flertalet av deras bolag, exempelvis Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, ska genomföra sin anskaffning, det vill säga både köp och leasing av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader och byggentreprenader.

Det är olika regler för upphandlingar vars värden ligger över respektive under tröskelvärden som fastställts av EU och till viss del också beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

Tjänstekoncession

En tjänstekoncession är ett avtal där ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Eftersom tjänstekoncession kan vara intressant för allmännyttiga bostadsföretag har Sveriges Allmännytta sammanställt den viktigaste informationen till våra medlemsföretag. Sammanställningen förklarar vad en tjänstekoncession är, hur regleringarna kring den ser ut och hur det kan användas av våra medlemmar bland annat för att upphandla en KO för bredbandsnätet, se under Resurser och dokument nedan.

En tjänstekoncession innebär att företaget som utför en tjänst också tar på sig driftansvaret och ekonomisk risk för verksamheten. Betalningen för detta blir rätten att ta betalt av den som använder tjänsten. Ett exempel på tjänstekoncession är ett företag som ansvarar för ett badhus på uppdrag av kommunen. Företaget ansvarar då för drift av verksamheten och står för den ekonomiska risken men har i gengäld rätt att ta betalt från besökarna.

Upphandling av tjänstekoncessioner omfattas inte av lagen om offentlig upphandling.

Rekommendation vid upphandling av kommunikationsoperatör (KO)

Sveriges Allmännytta och Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF, har tillsammans tagit fram en rekommendation med regler, principer och villkor vid upphandling av en så kallad kommunikationsoperatör (KO) i öppna nät. Kontakta experten nedan för att veta mer.