Är du intresserad av beteendeinsikter, hur man kan jobba med beteendediagnos och beteendeförändring? I så fall är det här en aktivitet för dig.

Genom att medverka i lärträffarna får du möjlighet att följa ett av digitaliseringsinitiativets projekt och samtidigt lära dig hur man kan förstå och förändra användarnas beteende.

Under träffarna rör vi oss från teori till praktik. Vi inleder med teori och bakgrund till området, därefter kommer ni att få se exempel på praktiskt tillämpning av metodiken samt ta del av resultat från det projekt som digitaliseringsinitiativet genomför.

Det här är en kostnadsfri kunskapsserie och du förväntas delta vid alla tillfällen. Intresseanmälan sker därför till programmet som helhet.

Läs mer och anmäl dig via den här länken.

Kort om workshopserien
Den här workshopserien arrangeras av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i samarbete med PBM, som är Skandinaviens största psykologkoncern.
Lärträffarna leds av Niklas Laninge, som är chef för affärsområdet beteendeinsikter och arbetar med att skapa storskalig beteendeförändring, exempelvis genom digitala verktyg.